BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
Direct Foreign Investments in Small and Middle-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 265-272, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje zagraniczne
Small business, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dynamiczny wzrost wielkości międzynarodowych przepływów kapitału, który obserwuje się w gospodarce światowej począwszy od lat 80. XX wieku jest rezultatem zmian, jakie nastąpiły w tym okresie w dwóch sferach: regulacyjnej i technologicznej. Po pierwsze, rządy wielu krajów zniosły bądź w znacznym stopniu ograniczyły kontrolę napływu i odpływu kapitału za granicę. Po drugie, rozwój technologii teleinformatycznych umożliwił wykorzystanie potencjału, jaki niesie liberalizacja międzynarodowego transferu kapitału. Po trzecie, w odpowiedzi na zmiany w sferze regulacyjnej i technologicznej pojawiły się nowe instrumenty finansowe, co ułatwiło inwestorom zarządzanie aktywami i wykorzystanie różnic między krajami w odniesieniu do ryzyka i zysku inwestycji. W rezultacie tych wszystkich procesów nastąpił szybki wzrost inwestycji zagranicznych. Pomimo licznych kontrowersji, związanych z napływem inwestycji zagranicznych do Polski, jednym z celów strategicznych procesu transformacji stało się odrobienie dystansu do krajów rozwiniętych oraz podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. W początkowym okresie transformacji gospodarki polskiej wiele firm było w podobnej, na ogół złej sytuacji. W zderzeniu z tworzącą się gospodarką rynkową w ciągu bardzo krótkiego czasu uwidoczniły się błędy w zarządzaniu oraz ogromna nieefektywność całego minionego okresu. Przedsiębiorstwa najczęściej źle zarządzane, posiadające przestarzały park maszynowy i technologie, produkujące produkty niskiej jakości, nieposiadające strategii rozwoju, często zadłużone lub dotowane nie miały szansy na przetrwanie w nowych warunkach bez gruntownej restrukturyzacji. W tej sytuacji usilnie poszukiwały dobrych inwestorów. Nadzieje na przetrwanie i rozwój wiązano między innymi z kapitałem zagranicznym. Przedsiębiorstwo, któremu udało się znaleźć zagranicznego inwestora, powszechnie uważano za uratowane. (fragment tekstu)

Direct foreign investment is one of the most important part of cash flow specially for economic evolving coutries. It is essential for economic development and comparative improvement. Direct foreign investment is connected with technology and methods of managment transfer. It also leads organization development. Investment influences industrial and employment structure and improves corporation's potential. Such investment made by international corporations aim to take over the control on the company activity, what is the focus of the working paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Polak, Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju polskich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001, s. 169.
  2. W. Karaszewski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń 2004, s. 18.
  3. Ch. Kindleberger, American Business Abroad, Six Lectures on direct investment, Nev Heaven 1969, s. 1.
  4. K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Kraków 2001, s. 14.
  5. J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 163-164.
  6. J.H. Dunning, Multinational enterprises and global economy, Addison Wesley Pub. Comp. 1995, s. 445-472.
  7. S. Luc, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, Monografie i Opracowania. Zeszyt 475, SGH, Warszawa 2000, s. 26-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu