BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Bariery rozwoju MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego
Barriers of Development of Micro And Small - Sized Enterprises on Example Empirical Results of Pomeranian Economic Observatory
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 273-280, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Small business, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do klasyki teorii barier wzrostu należy klasyfikacja D. Storey'a1, który wyróżnia barierę finansową, barierę zarządzania i barierę popytu (tab. 1). Klasyfikacja ta została w ograniczonym stopniu wykorzystana w badaniu POG 20062. Mimo iż D. Storey opisał powyższe bariery w roku 1995 to jednak wyniki wielu badań prowadzą do wniosku, iż ich postrzeganie jest raczej stabilne3. Jednak w związku z postępującą internacjonalizacją działalności MSP dostęp do źródeł finansowania, rynków, know-how, szkoleń itp. stale się poprawia. Z drugiej zaś strony rośnie konkurencja w związku z eliminacją barier między gospodarkami. Na postrzeganie barier rozwoju przez MSP znacząco wpływa również sytuacja makroekonomiczna gospodarki. (fragment tekstu)

The article presents a part of research run within the framework of the Pomeranian Economic Observatory II (POE II) concerning growth barriers of SMEs. The research was carried out as a continuation of research started in 2006 within the framework of Pomeranian Economic Observatory I (POE I). Both research were carried out with the support of European Funds and state budget. It is important to emphasize that such research, on so big sample (772) had not been conducted earlier in Poland. Come back to the same sample of SMEs enables to show how many firms still function and observe ongoing changes. The research results are confronted with SME barriers to growth theory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1995.
  2. N. Daszkiewicz, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), SPG, Gdańsk 2004, s. 61-70.
  3. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, K. Zięba, L. Ossowski, Kondycja sektora MSP na Pomorzu, Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, raport 2006, Agencja Rozwoju Pomorza, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu