BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Paulina (Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Działalność inwestycyjna w procesach rozwojowych przedsiębiorstw
Investment Activity and Development of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 288-294, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Inwestycje, Przedsiębiorstwo, Rozwój
Investment, Enterprises, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powszechnie uważa się, że bez inwestycji żaden podmiot społeczno-gospodarczy nie jest w stanie się rozwijać. Inwestycje to celowe wydatkowanie kapitału, skierowane na powiększenie korzyści materialnych i niematerialnych podmiotu gospodarującego. Inwestycje w sektorze MSP są szczególnym rodzajem inwestowania w kontekście trwałego ich rozwoju. Celem niniejszego doniesienia jest zaprezentowanie procesu inwestycyjnego podejmowanego przez sektor małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Zebranie informacji na ten temat ma istotne znaczenie dla kompleksowej oceny stanu faktycznego sektora MSP, zbadania jego sił i słabości na tle ogółu przedsiębiorstw oraz podjecie próby oceny możliwości prorozwojowych tego sektora. (fragment tekstu)

The investments have large meaning for mikro and small enterprises.The investment activity is one of important aspects of their functioning on market economy.In the article has shown the level of investment expenditures in MSP'sector in 2000-2006 .In economy the scale of investment is usually good the reflection of their their state and perspectives of development. The level of investing and expansion in MSP' sector in last years recive positive indicator as the results of good economic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, UG, Gdańsk 2000.
  2. L. Kruschwitz, Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
  3. H. Walica, Zarządzanie strategiczne i polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1999; P. Bernstein, D. Aswath, Zarządzanie inwestycjami, K.E. Liber, Warszawa 2006.
  4. J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 r. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych i Finansów, Zakład Wydaw. Statystycznych, Warszawa 2008.
  5. W. Harmgardt, J. Tiedtke, Inwestycje i finansowanie, Die Akademie, Bad Harzburg 1992.
  6. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
  7. S. Roszkowska, Inwestycje a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 155/156-160, Warszawa 2004.
  8. A. Alińska, E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
  9. S. Życiński, A. Żołnierski (red.); Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006-2007, A. Żołnierski, P. Zadura- Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 36-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu