BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiercul Sylwia (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Gatunki chronione nad Bugiem w projekcie Natura 2000
Species Protected by Natura 2000 in Bug River Area
Źródło
Aura, 2012, nr 3, s. 12-14, fot.
Słowa kluczowe
Program Natura 2000, Ochrona środowiska, Obszary chronione, Ochrona flory, Ochrona fauny, Zanieczyszczenie wód
Natura 2000 Networking Programme, Environmental protection, Protected area, Protection of flora, Protection of fauna, Water pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie, Dolina Bugu
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Ustawa о ochronie przyrody z 2004 r. wprowadziła nowe formy ochrony bogactwa naturalnego. Obejmują one rzadkie gatunki i ich ostoje, a także siedliska - w województwie podlaskim jest ich 13, projektowanych zaś jest 9. Obszarów szczególnej ochrony ptaków jest na Podlasiu 12, a lista obszarów Natura 2000 nie jest zamknięta. Autorka omawia poszczególne obszary i charakteryzuje ostoje. (abstrakt oryginalny)

The Environmental Protection Act of 2004 introduced new forms of environmental protection. It included rare species, refuges and habitats; there are 13 such areas in Podlaskie Voivodeship and further 9 are planned. There are 12 protected bird areas and the Natura 2000 list is still growing. The author describes each protected area and presents short characteristics of refuges. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880).
  2. Ustawa z 3 października 2008 r. о udostępnianiu informacji о środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz о ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 199, poz. 1227).
  3. Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z 2 kwietnia 1979 r.
  4. www.zielonewrota.pl
  5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk oraz dzikiej fauny i flory z 21 maja 1992 r.
  6. Sylwia Zabuska, "Porosty Ciechanowca i okolic", praca magisterska, 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu