BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Mariola (Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy Kamień)
Development Determinants of Mikro and Small Enterprises (on the Kamień District Example)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 303-310, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gmina
Small business, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mikro i małe przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej. Zainteresowanie tymi firmami wynika przede wszystkim z ich znaczącego udziału w zatrudnieniu i produkcji. We wszystkich krajach stanowią one zdecydowaną większość przedsiębiorstw, zatrudniają większą część siły roboczej i mają istotny udział w produkcji. Mikro i małe przedsiębiorstwa aktywizują również rozwój regionalny i lokalny oraz rozwijają nowe inicjatywy sprzyjające łagodzeniu bezrobocia w gospodarce, jak i poszczególnych regionach. W ukształtowanej gospodarce rynkowej sektor ten działając w przemyśle, handlu i usługach pełni funkcję komplementarną w stosunku do wielkich firm i sektora publicznego. Stanowi także zaplecze kooperacyjne wspomagające funkcjonowanie dużych korporacji. (fragment tekstu)

Nowadays mikro and small enterprises exert the significant influence on economic, social and political processes in Poland. However, there are some determinants which influence on their development. Generally ones divide them on three groups: local, personality and macroenvironment. The article presents factors which determine the mikro and small enterprises development (on the Kamień district example). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przedsiębiorstwo - Przedsiębiorczośc - Rynek, A. Skowronek-Mielczarek (red.), SGH, Warszawa 2003.
  2. K. Krajewski, Kreowanie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wynagrodzenia nr 19/1999, dodatek miesięczny nr 9.
  3. K.Safin, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości-próba systematyzacji, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, K. Jaremczuka (red.), Tarnobrzeg 2004.
  4. F. Bławat, Charakterystyka (profil) przedsiębiorcy, [w:] Gospodarka Polski w okresie przemian, P. Dominik (red.), Gdańsk 2000.
  5. M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, wyd. uczelniane AE Katowice, Katowice 2001.
  6. J.T. Hryniewicz, Przedsiębiorczość i innowacyjność w świetle badań empirycznych, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 5.
  7. L.H. Haber, Zachowania przedsiębiorcze-próba typologii, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 5.
  8. M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu