BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Dynamika i cele podejmowania działalności gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce
Dynamism and Objectives of Founding Microenterpises in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 319-324, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Small business, Business activity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W dynamicznie rozwijającej się gospodarce europejskiej zachodzą coraz większe przeobrażenia. Praktyka gospodarcza dowiodła, że w takich okolicznościach najlepiej radzą sobie małe przedsiębiorstwa. Dysponują one małymi zasobami, prowadzą działalność w niewielkim zakresie i dzięki temu mogą elastycznie i skutecznie dostosowywać się do bieżących warunków otoczenia. Najbardziej dynamiczną składową sektora MŚP jest podsektor mikroprzedsiębiorstw. Powszechnie uznaje się, że podsektor ten, oprócz znaczącej roli gospodarczej, jest pierwotnym akceleratorem przedsiębiorczości oraz inkubatorem przyszłych prężnych i rozwijających się nowoczesnych firm. Rozwój sektora MŚP ograniczany jest jednak przez szereg barier. Wśród ograniczeń tych poważną rolę odgrywają tzw. bariery wejścia. Zaliczyć do nich można: uciążliwe procedury formalne zakładania przedsiębiorstw, brak kapitału początkowego, ryzyko towarzyszące ogólnej sytuacji gospodarczej itp. Efekty oddziaływania barier wejścia przejawiają się głównie w ilości nowopowstających przedsiębiorstw, a główne przyczyny ich przełamywania tkwią w powodach i celach decyzji założenia własnej firmy. Celem artykułu jest analiza dynamiki powstawania mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2007, a także prezentacja wyników badań własnych autora w zakresie celów rozpoczynania działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The article describes dynamism of founding Polish microenterprises in 2000-2007yrs. Author analyses its level and searches reasons of forming this process. The second part of the article consist of presentation main figures of the author's research in objectives economic activity in small enterprise sector. The conclusion and the affiliation both examined issues are presented at the and of the thesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Aniszewska, Różnice w sposobach adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, "Przegląd Organizacji" nr 11, Warszawa 1998.
  2. R. Lisowska, Bariery rozwoju firm sektora MSP w Polsce i możliwości ich pokonania, [w:] Ekonomiczne problemy usług - uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikrofirma 2008, Zeszyty Naukowe US nr 492, s. 296.
  3. M. Piasecka-Sobkiewicz, E. Gryczewska-Ivanowa, W. Iwaniuk, K. Tomaszewski, Analiza GP: co przeszkadza polskim przedsiębiorcom, "Gazeta Prawna" z 10.12.2007 r.
  4. B. Karlof, Strategia biznesu, Zarządzanie i Bankowość, Warszawa 1992, s. 48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu