BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józefowicz Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Strategia budowania marki w małym przedsiębiorstwie
Brand Building Strategy in Small Business
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 325-332, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Budowanie marki, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Brand building, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małemu przedsiębiorstwu, nie mniej niż dużemu powinno zależeć na dobrej opinii która w przyszłości zaprocentuje w postaci korzyści finansowych. Niejednokrotnie "dobre imię" jest najcenniejszym aktywem małego przedsiębiorstwa i dlatego nie powinno się lekceważyć możliwości świadomego zarządzania tym wartościowym składnikiem potencjału konkurencyjnego. Jedną z najskuteczniejszych strategii konkurowania na współczesnym rynku jest właśnie wyróżnienie poprzez budowanie własnej marki, którą należy rozumieć szeroko, jako wszystkie cechy łącznie charakteryzujące firmę lub produkt, które wywołują określone skojarzenia odbiorców1. Należy przy tym uświadomić sobie, że "w istocie rzeczy marki powstają w umysłach konsumentów i poza nimi nie istnieją"2. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, warto zauważyć, że budowanie silnej marki nie jest równoznaczne z ogromnymi wydatkami na kampanie promocyjne w mediach. Oznacza natomiast tworzenie trwałych relacji skojarzeniowych, gwarantujących spełnianie obietnicy. Nie wystarczy zatem reklama, ale odpowiednie zapewnienie oferowanych korzyści dla klienta. Jest to równie istotne w dużej, jak i małej czy mikrofirmie. Dlatego rozważania w tym artykule dotyczyć będą wskazania znaczenia i sposobów budowania marki w małym przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

Small companies can and even should build their owns brands. Creating a powerful brand image will lead to businesses gaining a strong competitive position by attracting new customers and retaining them. The brand is an asset which does not depreciate if managed in the correct way, bringing long term advantage and added value. Brands are natural needs of customers and they become a communication tool between a company and its customers. The brand expresses everything about the company and what it can offer. Successful brand building does not require big expenses but does need a correctly matched brand strategy. The article describes eight steps of cyclic brand building and sustainable process which can be applied to small businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 13.
 2. J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 13.
 3. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994, s. 54.
 4. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 16.
 5. M.A. Boruc, Raport o Marce, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych PROMARKA, Warszawa 1999, s. 37
 6. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, "Dom Organizatora", Toruń 2002, s. 115-116.
 7. H. Edwards, D. Day, Kreowania marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 61-62.
 8. D.F. D'Alessandro, Kreowanie marki, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001, s. XIV.
 9. A. Ries, L. Ries, Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjności produktów i przetrwania w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 30.
 10. J. Kall, Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek, "Marketing i Rynek" 2003, nr 10.
 11. S.M. Davis, Brand Asset Management: Driving Profitable Growth through Your Brands, Jossey Bass, San Francisco 2002, s. 42-49.
 12. M.J. Hatch, M. Schultz, Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand?, "Harvard Business Review" 2001, nr 2, s. 131.
 13. B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie makami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 94.
 14. M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 178.
 15. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 103.
 16. B. Józefowicz, Aktualne problemy pomiaru wartości marki, [w:] Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości XXI wieku, A.P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu