BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Park naukowo-technologiczny jako narzędzie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Science and Technology Park as A Tool To Support Minor and Medium-Size Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 333-340, tab., wykr.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Park nauki i technologii, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Science and Technology Park, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wymagania współczesnego otoczenia, zmuszają podmioty gospodarcze do zmian w dotychczasowej polityce działalności. Skrócenie cyklu życia produktów jest jednym z katalizatorów w poszukiwaniu nowych możliwości egzystencji i rozwoju poszczególnych podmiotów. Wiadomo, że współczesne przedsiębiorstwa nie mogą budować swojej przewagi konkurencyjnej tylko w oparciu o metodę obniżania kosztów, a swoich szans powinny upatrywać m.in. w różnych formach współpracy, budowaniu systemu zarządzania wiedzą oraz działaniach proinnowacyjnych. W niniejszym artykule skupiono się na możliwościach wykorzystania wiedzy i dostępu do innowacji w ramach współpracy na zasadzie parków naukowo-technologicznych. (fragment tekstu)

The department of minor and medium enterprises plays a pivot role in Polish economy, and in reference to the following there is a wide range of offers supporting this sector, especially as far as innovativeness is taken into account. In the following article the emphasis is placed on the idea of functioning minor and medium-size enterprises within the Science and Technology Park. To attain the result, Science and Technology Parks have been reviewed and benefits stemming from the cooperation presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Fabiańska, J. Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1984
 2. J. Tchórzowski, Cybernetyka życia i rozwoju systemów, Siedlce 1992
 3. J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa 1998
 4. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa 2004, s. 96.
 5. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Warszawa 2001, s. 11
 6. S. Chomątowski, Rozwój przemysłu na świecie, Kraków 1986, s. 8.
 7. K. Fabiańska, Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1984.
 8. A. Kaleta, Analiza strategiczna w przemyśle, Wrocław 1999, s.15; Z. Pierścionek, op.cit., s. 17
 9. Przedsiębiorczość i rozwój firmy, J. Targalski (red.), Kraków 1999, s. 87-89.
 10. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Warszawa 2001, s. 11
 11. K. Bolesta-Kukułka, Świat organizacji, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński (red.), Warszawa 1995, s. 83
 12. P.J. Szczepankowski, Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2002, s. 5.
 13. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 25.
 14. M. Dzierżanowski, S. Szultka, P. Tamowicz, E. Wojnicka, Raport końcowy z badań. Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, Warszawa 2005, s. 45.
 15. B.M. Morawiec, Rola parków naukowo- technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poznań 2007, s. 49.
 16. B. Burta, Park technologiczny. Czy warto lokować w nim formę? Biuletyn euro info nr 7 (08), s. 11.
 17. K.B. Matusia, M. Matusiak, Potencjał i zasoby parków technologicznych. [w:] Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, K.B. Matusia (red.): Warszawa-Poznań 2005, s. 135-156.
 18. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota (red.) Warszawa 2008, s. 161-187
 19. J. Jeżak, W. Kopczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa 2004, s. 43-44
 20. A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa 2005, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu