BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Marona Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 5-11, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Podatek od nieruchomości, Wartość nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Koszty eksploatacji mieszkań
Real estate, Property tax, Real estate’s value, Real estate housing, Operating costs of housing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem badań jest określenie wpływu ewentualnych zmian w zakresie opodatkowania nieruchomości, sprowadzających się do wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości, na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Aby osiągnąć cel, w artykule dokonano krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przeprowadzono analizę symulacyjną na przykładzie dwóch wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta Krakowa. W ramach symulacji uwzględniono kilka wariantów stawki podatku. Starano się również zidentyfikować stawkę podatku od wartości, która byłaby neutralna z punktu widzenia kosztów eksploatacji nieruchomości przynajmniej dla połowy badanych lokali mieszkalnych. (abstrakt oryginalny)

The property tax reform in Poland and transformation from area based property tax towards ad valorem model has long been discussed in the literature. One of the major topics, but still relatively understudied is tax burden for households in major metropolitan areas. In this context the main purpose of this article is to demonstrate the impact of property tax reform on housing costs in Poland - both in terms of overall affordability and structure. Paper is based on literature review and empirical research based on case study method (simulation based on two housing cooperatives located in Krakow). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz. Wydawnictwo LexisNexis, Wydanie 1, Warszawa 2011.
 2. Brzeski W. J., Frenzen R., Uzasadnienie reformy formuły ad valorem w gospodarkach transformacji: korzyści pozafiskalne, "Świat Nieruchomości", 1999, Nr 28.
 3. Etel L. 20 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - kilka refleksji, "Przegląd podatkowy". 2011, Nr 4.
 4. Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz. Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 5. Foryś I., Budżetowanie i kalkulacja kosztów, [w:] Wprowadzenie do zarządzani nieruchomością, (pod red. M. Bryxa), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 6. Gawron H., Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 7. Głuszak M., Marona B., Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Poltext, Warszawa, 2015.
 8. Głuszek I, Zięba M. , Property Accounting in Commercial Property Management, Świat Nieruchomości, 2014, Vol. 90.
 9. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics#Further_Eurostat_information
 10. Kokot S., System opodatkowania nieruchomości w Polsce jako element gospodarki nieruchomościami gminy - specyfikacja istotnych problemów, "Acta Sci. Pol., Administratio Locorum", 2009, Nr 8 (1).
 11. Litwińczuk H., Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1994.
 12. Marona B., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych państwach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", Kraków, 2006, Nr 703.
 13. Pietraszko I., Czy powinniśmy się obawiać podatku od wartości nieruchomości?, "Samorząd terytorialny", Warszawa, 2003, Nr 12.
 14. Słowik U., Zarządzanie kosztami i efektywność nieruchomości, [w:] Podstawy zarządzania nieruchomościami (pod red. M. Bryxa), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2009.
 15. Sobiech J., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 1995.
 16. Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, Bank Gospodarstwa Krajowego, 2014.
 17. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991, Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994. o własności lokali, (Dz. U. 1994, Nr 85, poz. 388).
 21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414).
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620).
 23. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu