BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Internacjonalizacja małych przedsiębiorstw - kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia
Internationalization of the Small - Sized Enterprises - Determination of the Internationalization Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 349-354
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia rozwoju
Small business, Development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Możliwości wzrostu małego przedsiębiorstwa, a także jego umiejętności konkurowania na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian w podsystemach organizacji, względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Im wyższe są możliwości jednostki do zmian wewnętrznych, tym większe są szanse dostosowawcze do burzliwego otoczenia i wymogów rynku międzynarodowego. Konieczność pokonywania barier typowych dla małych przedsiębiorstw powoduje, iż najmniejsze podmioty mają utrudnioną drogę umiędzynarodowienia działalności. Zmniejszony dostęp do kapitału (zwłaszcza do szczególnych form finansowania w początkowych fazach działalności), ograniczone możliwości wykorzystania efektów skali, częstość występowania przedsiębiorstw rodzinnych, specyfika zarządzania ("jednoosobowy właścicielmenedżer"), konieczność dostosowania do dynamicznego otoczenia powodują, iż dobór odpowiedniej strategii umiędzynarodowienia działalności stanowi czynnik o priorytetowym znaczeniu na drodze powodzenia procesu internacjonalizacji.Celem artykułu jest wskazanie na kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia działalności małych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Small sized enterprises are acting in more and more difficult, international conditions worldwide. To survive in such conditions and to create by the enterprise the roadmap of the development, the determination of the internationalization strategy is an essential factor. For small - sized enterprises, standing on the face of the globalization challenges, it is not an easy task. The identification of the internationalization's strategy determination of small - sized enterprises has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W.J. Otta, Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w]: T. Gołębiowski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 54-55.
  2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 147.
  3. A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.
  4. B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004, s. 65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu