BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotulska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Siuta-Tokarska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw
The Chosen Aspects of Functioning of Small and Medium Sized-Enterprises in Poland During the Years 1996-2007, With Taking Into Account the Micro Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 355-363, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Small business, Business activity
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Na rynkach gospodarczych działają liczne przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę ich wielkość, mierzoną w krajach Unii Europejskiej m.in. liczbą osób zatrudnionych, mogą to być: mikroprzedsiębiorstwa (od 0 do 9 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) - zaliczane do tzw. sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (powyżej 249 osób), zaliczane do tzw. sektora DP. Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej przywiązuje się dużą wagę do sektora MŚP, ze względu na jego istotną rolę w gospodarce. Celem niniejszego artykuł jest zwrócenie uwagi na problematykę sektora MŚP w polskiej gospodarce, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstw, biorąc pod uwagę ich przeważający udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz stosunkowo duży udział w liczbie pracujących w nich osób. Zmiany liczby i struktury podmiotów aktywnych w gospodarce narodowej w Polsce w latach 1996-2007 W charakterystyce podmiotów gospodarczych rozróżniana jest ewidencyjna liczba podmiotów, objętych tzw. systemem rejestracji Regon oraz liczba podmiotów aktywnych1, rzeczywiście funkcjonujących na rynku gospodarczym. W tabeli 1 zestawiono odpowiednie dane, dotyczące zmian liczby i struktury w przedsiębiorstwach aktywnych według liczby zatrudnionych pracowników w latach 1996-2007. (fragment tekstu)

In this article have been presented the changes of number and structure of SMEs in Poland during the years 1996-2007 in the following areas: the number of active enterprises, the number of employed persons in this economic entities and investment outlays on fixed assets. This data have been referred to micro, small, medium and large enterprises, with taking into account especially the micro enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu