BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Podstawowe formy wsparcia przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Mainly Forms Support of the Handicapped Entrepreneurs From State Fund of Rehabilitation Handicapped Persons
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 364-371, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Wspieranie przedsiębiorczości, Osoby niepełnosprawne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship support, Disabled people, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska jako kraj, w którym działania na rzecz osób niepełnosprawnych mają już wieloletnią historię, może pochwalić się wypracowaną własną polityką na rzecz integracji społecznej i zawodowej tej dość licznej grupy społecznej. O tym, że niepełnosprawność nie powinna być przeszkodą w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym i gospodarczym nie trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać. Pomimo tego, ciągle przeważająca część społeczności osób niepełnosprawnych znajduje się na marginesie życia społecznego i zawodowego, cierpiąc z powodu braku pracy, trudności w komunikowaniu się i braku możliwości realizacji własnych marzeń. Według spisów narodowych ludności, liczba osób niepełnosprawnych systematycznie się zwiększa. W 1988 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 3735,5 tys. co stanowiło 9,9% ludności kraju. W 2002 roku, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, ustalono liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce na poziomie 5456,7 tys., co stanowiło 14,3% ludności kraju. W stosunku do 1988 roku, kiedy to przeprowadzono poprzedni spis ludności Polski, liczba ta wzrosła o 1721,2 tys. osób, to jest prawie o połowę. Zbiorowość osób niepełnosprawnych z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością, liczyła w 2002 roku 4450,1 tys. osób, co oznaczało wzrost o 36,6% w porównaniu do 1988 roku1. Pod tym względem nie różnimy się od większości krajów europejskich (w społeczeństwach krajów Unii Europejskiej około 15% populacji to osoby niepełnosprawne). (fragment tekstu)

The handicapped persons are small activity of employment and they require special treatments by state. Subsidizing employ himself is one of methods of activation handicapped persons. This instrument was introduced in November 2007 year in place of loans on business beginning. In the author's opinion, new conditions of funding the handicapped person's enterprises are more profitable for them, than be applied previously. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu