BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska-Makóś Danuta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw
Social Aspects of Fusions Between Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 372-379, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczne funkcje przedsiębiorstwa
Small business, Social functions of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim, związane z nasilającymi się procesami internacjonalizacyjnymi oraz globalizacyjnymi, są często przyczyną zmian charakteru i sposobu działania MSP. Jednym z rozwiązań dającym MSP szansę na rozwój i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest ich integracja. Przejęcia i fuzje są przykładem głębokiej zmiany, powodującej różnorodne skutki dla przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich ludzi. Wywołują one wiele zmian, praktycznie we wszystkich kluczowych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, tj. w działalności podstawowej i pomocniczej, w obszarze społecznym oraz w sferze kultur organizacyjnych. Dwa ostatnie spośród wymienionych obszarów uznaje się często za kluczową przyczynę niepowodzeń transakcji kapitałowego łączenia się MSP. FiP powodują wiele skutków społecznych, oddziałują silnie na postawy i zachowania pracowników i menedżerów i stają się źródłem zagrożeń, a zarazem i szans. Celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń łączenia się MSP na rynku finansowym. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne wewnętrzne problemy społeczne, z którymi mogą się spotkać pracownicy przejmowanych firm i menedżerowie przeprowadzający transakcje FiP. (fragment tekstu)

The globalization of economy creates both chances and risks for small and medium-sized enterprises. A factor which exerts greater and greater influence on contemporary relations between small and medium-sized enterprises is beyond any doubt fusions and takeovers. On the other hand, these processes affect attitude and behavior of employees and managers working in enterprises which are to be fused together, and even may cause failure to conduct transaction. This article is an attempt to analyze the above-mentioned processes from the viewpoint of risk and uncertainty influence, as well as to analyze chances and threats from the viewpoint of social aspects created before small and medium-sized enterprises by the globalization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Pawłowski: Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich, [w:] "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 2005, nr 3-4, s. 56-57.
  2. S. Cartwright, C.L. Cooper: Mergers and acquisitions: the human factor. Butterworth - Heinemann Ltd, Oxford 1992, s. 73.
  3. A. Łupina-Wegber: Negatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników. "Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 3-4/2005, s. 55 - 58.
  4. P. Wróbel: Problemy społeczne w procesach fuzji i przejęć, "Współczesne zarządzanie" 2004, nr 2, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu