BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubomska-Kalisz Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie cen rozliczeniowych i transfer zysków między uczestnikami struktury holdingowej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw
Application of Transfer Pricing and Transfer of Earn Among the Entities Forming the Holding Structure - Sme Case Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 380-387, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Holding, Transfer pieniężny
Small business, Holding, Money transfer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Struktura holdingowa (holding) to potoczne określenie grupy kapitałowej. W myśl ustawy o rachunkowości "grupa kapitałowa - to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi i nie będącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi". Grupa kapitałowa jest "grupą przedsiębiorstw, które podlegają wspólnemu zarządowi w zakresie strategicznych aspektów zarządzania. Na grupę składa się zespół samodzielnych pod względem prawnym przedsiębiorstw, stworzonych dla realizacji wspólnych celów gospodarczych, powiązanych kapitałowo, ewentualnie kontraktowo, w sposób umożliwiający aktywne działanie". Wspomniane cele mogą mieć charakter: rynkowy, ekonomiczny, rozwojowy, operacyjny itd. Najczęściej są to cele strategiczne. W Polsce uczestnikami grupy kapitałowej są najczęściej spółki kapitałowe, tzn. spółki akcyjne bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak oprócz nich uczestnikami holdingu mogą być również: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, spółki osobowe (cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska) oraz inne podmioty gospodarcze (np. przedsiębiorstwo prywatne stanowiące przedmiot własności jednej osoby fizycznej). Wobec powyższego uczestnikami struktury holdingowej są nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The article has probed the items concerning transfer pricing (internal) and transfer of earn among the entities forming the holding structure (SME case studies). The goals, forms and methods of setting the transfer pricing have also been considered. The article presents problems of transfer of earn and rules of financing of ultimate holding company by the subordinate companies. Polish holding structures are using economic tools of management in the insufficient mark in practice (transfer pricing and transfer of earns). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Trocki, Struktury korporacyjne działalności gospodarczej TP SA, Warszawa 1995, podano za: Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa Europejska, B. Wawrzyniaka (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
  2. W. Sokołowicz, A. Srzednicki, Holding. Tworzenie, funkcjonowanie, wzory dokumentów, Wyd. C.H. Beck, 1998.
  3. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2005.
  4. M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
  5. H. Jagoda, B. Haus, Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
  6. J. Lubomska-Kalisz, Struktura holdingowa jako instrument usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa wielozakładowego, rozprawa doktorska, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu