BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczydłowska Joanna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy
Entrepreneurial Competence of Small-Scale Entrepreneurs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 388-394, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Kompetencje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Competences, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podejmuję problematykę przedsiębiorczości w kontekście kompetencji przedsiębiorczych. W odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw traktujemy je jako ściśle powiązane z kompetencjami menedżerskimi, ponieważ właściciele małych jednostek gospodarczych najczęściej sami nimi zarządzają. Celem artykułu jest stworzenie modelu kompetencji przedsiębiorczych, czyli zbioru kompetencji warunkujących sukces osoby, chcącej realizować się zawodowo przez założenie i prowadzenie własnej firmy. Model teoretyczny został skonfrontowany z poglądami studentów kierunku Zarządzanie, czyli opiniami potencjalnych przyszłych przedsiębiorców. (fragment tekstu)

The article focuses on enterprise in terms of entrepreneurial competence. Enterprise has been defined as a level of competence which, if displayed for work at companies, is crucial to achieve business goals effectively. It has been acknowledged that the most basic competence of a smallscale entrepreneur includes such features as the ability to reach decisions, innovation and inventiveness, readiness for change, resistance to crisis situations, firm leadership and close cooperation, self-awareness and a high self-esteem, motivation to work, a business knowledge, managerial skills. This theoretical model has been confronted with the views of the students of the Management Faculty, who are would-be entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Kapusta, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006, s. 20-22.
  2. J. Wasilewska, M. Otoka, Przedsiębiorczość a ubóstwo, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty ubóstwa w województwie podlaskim, D. Perło (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 97.
  3. M. Romanowska, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych, [w:] Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Wydawnictwo Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 151-152.
  4. S. Chełpa, Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne, [w:] Zarządzanie talentami, S. Borkowska (red.), Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 29.
  5. P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 30.
  6. J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  7. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 43-91.
  8. M. Strużycki, Doskonalenie zarządzania - charakterystyka procesów zmian a świadomość menedżerska, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie a świadomość menedżerska, M. Strużycki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 16-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu