BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniewska Anna (F.H. Progress)
Tytuł
Elementy procesu sukcecji w wybranych polskich przedsiębiorstwach rodzinnych
Elements of Succession in Chosen Polish Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 1, s. 40-48, bibliogr. 8 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Prawo cywilne
Family-owned business, Civil law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy rodzinne stanowią 36 procent sektora MMSP w Polsce. Mają tym samym znaczny wpływ na PKB i strukturę zatrudnienia w Polsce. Konieczne jest zwrócenie uwagi na specyfikę ich działania w celu opracowania strategii dającej im przewagę konkurencyjną na zglobalizowanym rynku. Istotny z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych jest proces planowania sukcesji. Artykuł jest próbą od powiedzi na pytanie, czy w polskich firmach rodzinnych planuje się sukcesję, a jeśli tak, to jak przebiega ten proces. Czy działania firm rodzinnych w zakresie dziedziczenia są spójne z wypracowaną w tym zakresie teorią, czy być może opierają się na szeroko pojętej intuicji ich właścicieli? Artykuł podzielony jest na trzy części. W pierwszej omówiono istotę procesu sukcesji. Następnie zaprezentowano wypracowane przez praktyków i teoretyków propozycje etapów przekazywania władzy i majątku, których odpowiednie przejście gwarantowałoby osiągnięcie założonych celów sukcesji. Trzecią część artykułu po święcono analizie zebranych wywiadów przedstawiających stopień zaawansowania badanych firm w planowaniu i przeprowadzaniu sukcesji. (abstrakt oryginalny)

Family business makes up 36 percent of the SME sector in Poland. These compa nies have a significant impact on GDP and the national employment structure. To find the proper business strategy which can give them a competitive edge on the globalized market it is necessary to point out the specifics of their activities. Succession planning is an important process for the development of family businesses. This article is an attempt to answer the question whether the Polish family compa nies plan the succession process, and if so, how this progresses. Are their activities consistent with the theory in this area, or perhaps they are based on intuition of the respective owners? This article is divided into three parts. The first part includes a discussion on the nature of the succession process. The second part presents models of power trans fer developed by practitioners and theorists as well as things guaranteeing the achievement of the purposes of succession. The third part of the article analyses a collection of interviews with successors and doyens in selected family companies about the progress in the planning and execution of their inheritance process.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Casillas J.C., Diaz C., Vazquez A. (2005), Le gestion de la empresa familiar. Conceptos, casos y soluciones , Thomson, Madrid.
  2. Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych , praca zbiorowa pod kierunkiem M. Zawadki. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2012.
  3. Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania , praca zbiorowa pod kierunkiem A. Kowalewskiej, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
  4. Iszkowski K. (2012) , Władza - trudno przychodzi, nieławo ją odzyskać, Dobra Sukcesja. Nowoczesne podejście do zarządzania sukcesją i majątkiem w firmach rodzinnych, Raport Thinktank.
  5. Kowalewski M. (2012), Nie jesteś jeszcze gotów, synku... , Magazyn Firm Rodzinnych, 2/2012.
  6. Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych , praca zbiorowa pod kierunkiem M. Zawadki, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
  7. Sharma P., Chrisman J.J., Chua J.H. (2003) , Succesion planning as planned behavior: some empirical results , Family Business Review, No 1, March 2003.
  8. Stalk G., Foley H. (2012), Jak omijać pułapki, które mogą pogrążyć biznes rodzinny , Harvard Business Review Polska, marzec 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu