BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska), Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska, The Robert Gordon University)
Tytuł
"Majsterkowanie dla każdego" - czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków. W poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych
Bricolage for Everyone - Can Anyone Be An Entrepreneur in Poland - The Analysis of Five Cases. In Search for Entrepreneurial Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 403-409, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Strategia rozwoju
Entrepreneur, Development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na postawie przedstawionych przypadków, autorzy artykułu nie roszczą sobie prawa do zbudowania fundamentów teorii przedsiębiorczości, która byłaby charakterystyczna dla Polski czy też krajów po transformacji z Europy Centralnej. Artykuł to jedynie propozycja odmiennego spojrzenia na przedsiębiorczość w takim, a nie innym kontekście. Bardziej pogłębiona analiza danych, korzystająca z metodologii teorii ugruntowanej, ułatwi przedstawienie konkretniejszych propozycji godnych eksploracji lub hipotez do zweryfikowania. Kultura sieciowania jest nieobecna w Polsce. Brakuje spotkań, które miałyby umożliwiać przedsiębiorcom kontakty i prowadzić do wymiany pomysłów oraz doświadczeń, wspólnych przedsięwzięć. Podczas gdy inicjatyw takich w wielu gospodarkach jest bez liku, a słowo sieciowanie nie jest obecne we współczesnym języku. W kontekście niepewnego otoczenia ekonomicznego i ubogiej kultury sieciowania, analizowani przedsiębiorcy lawirują i improwizują, tworząc jakąkolwiek wartość. Polscy przedsiębiorcy tworzą "wartość" w gospodarce w sposób niekoniecznie zgodny z wzorcami klasycznymi. Każdy z nich ma swoją własną opowieść, ale często sięgają jedynie po to i wykorzystują to, co "mają w zasięgu ręki". Z powodu mało zauważalnych strategii rozwojowych, można by powiedzieć, że majsterkują. Trzeba zaznaczyć, że ta postawa jak najbardziej przypomina przedsiębiorczość, jako nieustanne podejmowanie przedsięwzięć. (fragment tekstu)

The article presents an analysis of five entrepreneur cases. Authors make a suggestion that they are using entrepreneurial strategies recalls the concept of "bricolage". The first part of the article describes social and economics conditions which influence the "bricolage" strategy. The conception of "bricolage" and examples are described in the next part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, 2003, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 2. A.R. Anderson, M. Starnawska, Research practices in entrepreneurship Problems of definition, description and meaning, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation" 2008, 9, 221-230.
 3. A. Morrison, M. Rimmington, C. Williams, Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries, 1999, Butterworth-Heineman, Oxford, s. 12
 4. D. Lavoie, E. Chamlee-Wright, Culture and Enterprise: The Development, Representation, and Morality of Business. New York, NY: Routledge, 2001
 5. P. J. Boettke, V. Storr, Post Classical Political Economy, "American Journal of Economics and Sociology" 2002, 61(1)
 6. M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, [w:] The New Economic Sociology: A Leader, F. Dobbin (red.), Princeton University Press, NJ 2004.
 7. J.D. Goodstein, Institutional pressures and strategic responsiveness: employer involvement in workfamily issues, "Academy of Management Journal" 1994, 37(2), 352
 8. J-M. Nkogolo-Bakenda, Values, resource endowment and ethnic entrepreneurship in Africa: the case of Nande, Luba and Kumu in the Democratic Republic of Kongo, [w:] International Handbook on Research in Indigenous Entrepreneurship, L.P. Dana, R.B. Anderson (red), Edward Elgar, 2007, 61.
 9. W.L. Baumol, Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, "Journal of Political Economy" 1990, 95(5), 893-921.
 10. P. Kreiser, L. Marino, Analyzing the historical development of the environmental uncertainty construct, "Management Decision" 2002, 40(9).
 11. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2007, Raport z Badań, Lewiatan, Warszawa 2007.
 12. M. Starnawska, Sieci MSP jako alternatywa dla niezależnej działalności małego przedsiębiorstwa, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.
 13. A. Kubiak, A. Miszalska, Czy nowa próżnia społeczna czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczpospolitej, "Kultura i Społeczeństwo" 2000, 2, 19-43.
 14. J.A. Murray, A Concept of Entrepreneurial Strategy, "Strategic Management Review" 1984, 5(1), 1-13I
 15. T. Baker, A.S. Miner, D.T. Eesley, Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process, "Research Policy" 2003, 32, 255-276.
 16. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, K. Zięba, K. Świetlik, Dynamika Sektora MSP na Pomorzu, Raport 2008, Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, Gdańsk 2008.
 17. K. Konecki, Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowania motywacji do działania przedsiębiorczego, [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, J. Leoński, U. Kozłowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Economicus, Szczecin 2007.
 18. C. Lévi-Strauss, The Savage Mind, University of Chicago Press, 1966.
 19. Timmons J., New Venture Creation, Irwin, Boston: MA 1994.
 20. A.C. Ledeneva, Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges Cambridge University Press, 1998.
 21. E. Lee, Yiu-chung, A.R. Anderson, Role Of Guanxi in Chinese Entrepreneurship, "The Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability" 2007, December.
 22. H. Aldrich, E.R. Auster, Even dwarfs started small: Liabilities of age and size and their strategic implications, "Research in Organizational Behavior" 1986, 8, 165-198
 23. G.V. Javillonar, G.R. Peters, Sociological and social psychological aspects of Indian entrepreneurs, The British Journal of Sociology 1973, 24(3), 314-328.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu