BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców
Eu Funds as a Chance for New Microenterprise Start-Ups
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 411-419, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Działalność gospodarcza, Małe i średnie przedsiębiorstwa
EU funds, Business activity, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polsce, na lata 2007-2013, przyznano blisko 90 mld € unijnej pomocy na realizacje różnorodnych programów, mających na celu poprawę stanu naszego kraju względem pozostałych krajów członkowskich. W latach 2007-2013 we wszystkich programach operacyjnych około 15% wszystkich środków unijnych zostało przeznaczone dla polskich przedsiębiorstw. W puli tej znajdują się także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, którym wyjątkowo często brakuje kapitału w początkowej fazie rozwoju firmy. Środki unijne mogą więc stanowić szansę na rozpoczęcie działalności, a następnie jej rozwój. Wykorzystanie funduszy unijnych wiąże się jednak z szeregiem warunków do spełnienia, które stanowić mogą barierę w ich pozyskiwaniu. Celem artykułu jest prezentacja funduszy unijnych przeznaczonych dla polskich mikroprzedsiębiorców na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2007-2013 oraz próba wskazania barier w dostępie do środków unijnych. W końcowej części opracowania autorka prezentuje zasady przyznawania dotacji z Funduszu Pracy jako alternatywy względem Środków Unijnych. (fragment tekstu)

Poland has been awarded nearly 90 billion euros for the new financing period, 2007-2013, in order to implement various programs aimed at reaching European standards. Under all the 2007-2013 Operational Programs, taken together, about 15% of EU funding was allocated to Polish enterprises. This includes, among others, the financing available to microenterpreneurs intending to start a business activity, who more often than not suffer from capital shortages during the initial stage of business development. In such a situation, this EU funding may offer them a chance to start up and develop their microenterprises. The article attempts to present a panorama of the EU funds available to Polish microenterpreneurs for the purpose of starting a business activity in the 2007-2013 period, as well as to point out the barriers hindering their access to the EU resources. The final part of the article presents the principles for awarding Polish Labour Fund subsidies, which might constitute an alternative to EU financing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Jakubczak, W 2007 roku prawie 45 tys. bezrobotnych otrzymało dotacje na założenie własnej firmy, "Gazeta Prawna" z 31.01.2008 r.
  2. Kasperczyk A. Bezrobotni stworzyli 200 tys. miejsc pracy, Gazeta Prawna z 21.11.2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu