BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bokuniewicz Daria (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wspieranie przedsiębiorczości na różnych etapach życia człowieka
Support of Entrepreunerialism at Different Phases of Human
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 1, s. 50-60, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Rozwój zawodowy pracownika
Entrepreneurship, Higher education, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię wspierania przedsiębiorczości na różnych etapach życia człowieka. Przedstawiono rozwój przedsiębiorczości kreowanej w trakcie stu - diów jak również po kształceniu akademickim w pracy zawodowej. Zanalizowano także postawy przedsiębiorcze przy zakładaniu własnej działalności. Ponadto poru - szono kwestię odnoszącą się do rozwoju postaw przedsiębioczych u osób dojrzałych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na programy i inicjatywy wspierające ludzi na różnych etapach życia. Szczególnie istotne jest ukazanie tego, jak ważne jest wspie - ranie przedsiębiorczości i jak bardzo można przez to zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Potwierdzają to między innymi badania przeprowadzone w grupie 188 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W artykule została poruszona także kwestia osób dojrzałych, aby ukazać, że również po ukończeniu 45. roku życia istnieje wiele możliwości rozwoju, które mogą znacznie wzbogacić potencjał zawodowy.(abstrakt oryginalny)

The argument covered in this article is about the forms of entrepreneurialism at different phases of human life. It bases on the examination of progress in resourcefulness from university stage to life of an active professional. The attitude towards managing ones resources by starting up a business is also analyzed. In addition to that, the article covers the point of development of entrepreneurialism in adulthood. This case study aims to draw attention to programmes and initiatives supporting people of all age groups. Portraying the development in resourcefulness and its paramount impact on ones success in job hunting was essential and found its confirmation in a research carried out on a group of 188 students from University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Furthermore, the article considers opportunities for development among people over the age of 45 which could considerably improve their professional capacity despite their age. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bokuniewicz D., Kalitka M., Znaczenie inicjatyw i programów aktywizujących studentów w budowaniu ich potencjału zawodowego , publikacja pokonferencyjna, Wilno 2012.
  2. Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 93.
  3. http://www.parp.gov.pl/index/more/9244 (data dostępu 2013.01.20).
  4. Kantorowicz J., Żuk D., Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce , Warszawa 2008, s. 2-3.
  5. Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie , Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2009.
  6. Plawgo B., Przedsiębiorczość akademicka - dobre praktyki , Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2011.
  7. Richert A., Wasilczuk J., Zatrudnienie czy samo zatrudnienie - dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych , Łochów 2012.
  8. Rożnowski B., Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce , Wydawnictwo KUL, Lublin, 2009, s. 252-254.
  9. Sobiecki R., Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach , Diffin, Warszawa 2004. s. 19-21.
  10. Storey D., Greene F., Small Business and Entrepreneurship , Pearson Education Limited 2010, s. 396-400.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu