BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polny Lesław (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wójciak Ewelina (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Udziały wagowe cech rynkowych nieruchomości a preferencje potencjalnych nabywców
Weight Fractions of Real Estate Market Characteristics and Preferences of Potential Buyers
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 35-41, tab., bibliogr. 14 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Badanie preferencji konsumenckich, Preferencje konsumenta, Rynek nieruchomości, Ceteris paribus
Consumer preferences research, Consumer preferences, Real estate market, Ceteris paribus
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustalenie wpływu cech rynkowych na ceny transakcyjne nieruchomości jest podstawowym determinantem dokładności szacowania wartości rynkowej. Udziały wagowe atrybutów powinny być więc wyznaczone na podstawie badania preferencji potencjalnych nabywców. W opracowaniu zaproponowano przeprowadzanie sondażu wśród pośredników w obrocie nieruchomościami oraz opracowanie wyników z uwzględnieniem zróżnicowanego stopnia zaufania do respondentów. Udziały wagowe ustalono również zgodnie z zasadą ceteris paribus oraz na podstawie współczynników korelacji cząstkowej. Esencją wywodu jest konkluzja dotycząca wyników porównania współczynników wagowych określonych metodami analitycznymi z udziałami wagowymi płynącymi z badań ankietowych. (abstrakt oryginalny)

Determining of market characteristics influence on transaction prices is the primary determinant of estimate market value accuracy. Weight fractions of attributes should thus be established on basis of research into potential buyers preferences. In the study carrying out a survey among real estate agents was proposed, together with processing the results taking into account the degree of varying confidence towards respondents. Weigh fractions were also established in accordance with the ceteris paribus principle and on basis of the Pearson product-moment correlation coefficient. The essence of the elaboration is the conclusion regarding the results weighting comparison determined by analytical methods with weight shares emerging from the survey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Całka B., Analiza preferencji nabywania mieszkań przez studentów wojskowej akademii technicznej na tle pierwotnego rynku w Warszawie, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Olsztyn 2011, nr 8.
 2. Czaja J., Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, KOMP-SYSTEM, Kraków 2001.
 3. Daniel W., Chrabąszcz K., Kryteria oceny atrakcyjności nieruchomości zdaniem tarnowian - preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 2009, nr 12.
 4. Foryś I. Kokot S., Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Olsztyn 2008, nr 2.
 5. Głuszak M., Eksperyment conjoin jako metoda wyznaczania współczynników wagowych atrybutów w wycenie nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2011, nr 850.
 6. http://pfsrm.pl/sites/default/files/NI%20-%20Zastosowanie%20podejscia%20porownawczego%20w_wycenie%20nieruchomosci.pdf.
 7. Huderek-Glapska S., Wpływ hałasu lotniczego na ceny mieszkań w Warszawie na podstawie deklarowanych preferencji, "Świat Nieruchomości", 2013, nr 85.
 8. Kempa O., Krajewska M., Palicki S., Rącka I., Wójta-Kempa M., Students' preferences on the residential real estate market in polish cities, "Real Estate Management and Valuation", 2015, vol. 23, no. 1.
 9. Lancaster C., A New Approach to Consumer Theory, "Journal of Political Economy", 1966, vol. 74, no. 2.
 10. Nelson T., Rabianski J., Consumer Preferences in Housing Market Analysis: An Application of Multidimensional Scaling Techniques, "Areuea Journal", 1988, vol. 16, no. 2.
 11. Pawlicki S., Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Olsztyn 2004, nr 1.
 12. Tomski P., Identyfikacja relacji w układzie pośrednik-klient na rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", 2012, nr 81.
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.).
 14. Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, "Nota Interpretacyjna I", [dostęp 28.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu