BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska), Geniusz-Stepnowska Barbara (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Predyspozycje zawodowe artysty a cechy przedsiębiorcze
ARTISTIC PERSONALITY TYPE AND ENTREPRENEURS FEATURES Artistic Personality Type and Entrepreneurs Features
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 1, s. 61-76, tab., bibliogr. 36 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Osobowość człowieka, Typologia osobowości
Entrepreneurship, Entrepreneurial personality, Human personality, Personality typologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę porównawczą cech osobowości przypisywanych artystom z charakterystyką skutecznego przedsiębiorcy. Podstawą zestawienia jest profil osobowości twórczej, typy osobowości zawodowych oraz profil osobowości przedsiębiorcy. Celem artykułu jest wskazanie zakresu kompetencji, które mogą być niedostępne dla twórców, a które warunkują realizację przedsięwzięć biznesowych. Potwierdzeniem konieczności integracji sylwetki artysty i przedsiębiorcy są zaprezentowane przykłady czterech znanych artystów, którzy potrafili generować spektakularne zyski dzięki swojej twórczości. (abstrakt oryginalny)

The article consists of comparative analysis of the artistic personality type and the effective entrepreneur's features. It is based on characteristic of creative artists' personality, Holland's Theory of Career Choice and entrepreneur's profile. The result of the comparison is the list of competences that are not typical for artists and are necessary to achieve business gain. There are four well known artists described to demonstrate the effects of artistic and entrepreneurial features integration. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baum J.R., Frese R., Baron R.A. (2007), The psychology of Entrepreneurship , LEA Inc., New Jersey, s. 46-54.
 2. Bolton B., Thompson J. (2013), Entrepreneurs: Talent, Temperament, Technique , Third Edition, Routledge, New York, s. 24-87.
 3. http://wyborcza.pl/1,75475,10479103,Pierwsza_wystawa_Sasnala_w_ Wielkiej_Brytanii__Byly.html (data dostępu: 10.01.2013).
 4. Caves R. (2002), Creative Industries. Contracts between Art and Commerce , Harvard University Press, Cambridge, s. 27.
 5. Ciećwierz T., Artysta i jego dzieła, czyli analiza osobowości twórczej oraz proce - su twórczego , http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=665 , (data dostępu: 22.01.2013).
 6. Dzikowska E. (2011), Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa , Rosikon Press, Warszawa, s. 168.
 7. Frontisi C. (2006), Historia sztuki od starożytności do postmodernizmu , Świat Książki, Warszawa, s. 477.
 8. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość , Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 124-128.
 9. Goldsmith K. (2006), Będę Twoim lustrem. Wywiady z Warholem , Twój Styl, wydanie książkowe, Warszawa, s. 8-9.
 10. http://premierartscene.com/magazine/wilhelm-sasnal/.
 11. http://www.christies.com/lotfinder/paintings/wilhelm-sasnal-untitled-5584212-de - tails.aspx.
 12. http://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/wilhelm-sasnal-airplanes- 4913755-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=4913755&sid=8acac9b1-0c a8-4a92-99ad-62ef893a13b4.
 13. http://www.christies.com/LotFinder/searchresults.aspx?entry=Opalka& - searchtype=p&searchFrom=header&searchSubmit=Search , dostępny na dzień 17.02.2013.
 14. http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc//eo_event_asset_publisher/eAN5/con - tent/wilhelm-sasnal.
 15. http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=379& - det=ok&title=WILHELM-SASNAL.
 16. http://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/grafika-fotografia-kreacja/malarz_pr- 251.html.
 17. http://www.sothebys.com/en/search.html#keywords=roman%20opalka.
 18. Kaczanowski W., Czy osobowość artysty, twórcy ma coś spójnego z psychopatią? , http://gnu.univ.gda.pl/psychobaza/prace/ps_osob_osobowosc_tworcy_a_psychopa - tia_wk.htm , (data dostępu: 15.01.2013).
 19. Koper S. (2010) Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej , Bellona, Warszawa, s.106.
 20. Kowalska B. (2011), Oktogon Fotograficzny Romana Opałki , Art&Business nr 6/2011,Warszawa, s. 126.
 21. Kulesza M., Kos E. (2010), Kwestionariusz predyspozycji zawodowych . Podręcznik, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 22. London Evening Standard http://www.standard.co.uk/arts/interview-wil - helm-sasnal-7426668.html.
 23. Łysiak W. (2012), Malarstwo biało-czerwone , Nobilis, Warszawa, s. 138.
 24. Madejska K., Uchwycić czas. Opałka 1965 /od 1 do 5607249 , Art Experts Magazine, wrzesień 2011, nr 3, s. 6.
 25. Matczak A., Jaworowska A., Fecenec D., Stańczak J., Bitner J. (2009), Człowiek w pracy , Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, s. 6-9.
 26. Mirski A. (2011), Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych (SPTO) , Wyd. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kraków, s. 5-7.
 27. http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/con - tent/ranking-flash-art-wilhelm-sasnal-nr-1 , dostępnej na dzień 22.02.2013.
 28. Popek S.L. (2010), Psychologia twórczości plastycznej , Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, s. 11.
 29. Sajdak A. (2008), Edukacja kreatywna , WAM, http://republikadzieci.pl/edukac - ja-i-wychowanie/2488-osobowopwa-fragmenty-ksipzki-edukacja-kreatywna-au - tor-anna-sajdak-wydawnictwo-wam.html, (data dostępu: 10.01.2013).
 30. Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 29-35.
 31. Thornton S. (2011), Siedem dni w świecie sztuki , Propaganda, Warszawa, s. 61-99.
 32. Zaleśkiewicz, T. (2004). Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka . W: Tyszka T. (red.) Psychologia ekonomiczna . GWP, Gdańsk, s. 317-325.
 33. http://kultura.newsweek.pl/pop-banal,28189,1,1.html z 24.02.2002r., (data dostępu: 22.02.2013).
 34. ARTInfo, http://www.blouinartinfo.com/news/story/278514/the-business-artist-how- andy-warhol-turned-a-love-of-money z 16.12.2010.
 35. www.bryk.pl , (data dostępu: 15.01.2013).
 36. http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu