BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014
Public-Private Partnership Development in Poland in the Years 2009-2014
Źródło
Świat Nieruchomości, 2015, nr 2(92), s. 49-54, tab., wykr., bibliogr. 17 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Inwestycje, Inwestycje publiczne, Projekty publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Investment, Public investment, Public plans
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Prezentowane opracowanie podejmuje problem oceny zjawiska jakim jest rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014. W badanym okresie podjęto w Polsce 363 inicjatywy PPP. Projekty te zostały poddane ocenie ze względu formę prawną, charakter zadań publicznych, jakim służyć ma realizacja projektów PPP oraz ze względu na podział terytorialny i administracyjny kraju. Podniesiono też problem zadłużenia samorządów lokalnych w Polsce oraz konieczność podejmowania badań nad projektami PPP właśnie w kontekście rosnącego deficytu finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

In the article the Author addresses the problem of public-private partnership (PPP) development in Poland in the years 2009-2014. Within this period 363 PPPs were initiated. These projects were assessed according to (1) legal form, (2) nature of public tasks and in the context of the territorial and administrative division of the country. The article also raises the problem of local government debt in Poland and the need to undertake research projects on PPPs in the context of growing deficit of public finances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Belniak S., A partnership of public and private sectors as a model for the implementation of urban revitalization projects, "Journal of European Real Estate Research", 07/2008; 1(2), s. 139-150.
 2. Dziworska K., Szczepaniak K., Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju infrastruktury służącej poprawie konkurencyjności gmin, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2006, nr 1109, s.211-221
 3. Hart O., Incomplete contracts and public ownership: remarks and an application to public-private partnerships. "The Economic Journal" vol. 113 no. 486/2003, s. 69-76.
 4. http://www.uzp.gov.pl
 5. http://ted.europa.eu
 6. Maskin E., TiroleJ., Public-private partnerships and government spending limits. "International Journal of Industrial Organization", 26(2)/2008, s. 412- 420.
 7. Nalepka A., Małkowska A., Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny", 2013, nr 5, s. 62-74.
 8. Nalepka A., Węgrzyn J., Rola projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w realizacji strategii gminy, "Turystyka i Rozwój Regionalny" 2015 nr 3 (w druku).
 9. Telega A., Węgrzyn J., Znaczenie procedur administracyjnych w kontekście instytucjonalnych uwarunkowań działalności inwestycyjnej, "Świat Nieruchomości" 2013 nr 1(83).
 10. Telega A., Kania K., Węgrzyn J., Uwarunkowania planistyczne prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce, [w:] Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, pod red. nauk. Marka Bryxa, CeDeWu.pl Warszawa 2013, s. 341-351.
 11. Węgrzyn J., Perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w warunkach kryzysu gospodarczego "Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2013, nr 155 , s. 346-358.
 12. Wojewnik-Filipkowska A., Trojanowski D., Principles of public-private partnership financing - Polish experience, "Journal of Property Investment & Finance", 2013, Vol. 31, Iss. 4.
 13. Załęczna M., Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2010 nr 243, s 77-90.
 14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym, (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).
 16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz. U. Nr 19, poz. 100).
 17. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu