BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudziński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Standardy wyceny przedsiębiorstw stosowane przez American Society of Appraisers
Business Valuation Standards Adopted by the American Society of Appraisers
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 39, s. 19-24
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Standardy wycen biznesowych, Wycena wartości przedsiębiorstwa, Standardy, Zawód rzeczoznawcy
Business valuation standards, Valuation of the company, Standards, Chartered surveyors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Właściwa organizacja procesu wyceny ma kluczowe znaczenie dla jakości wyznaczanych szacunków wartości. W ciągu kilkudziesięciu lat swojej działalności Amerykańskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców wypracowało szereg wzajemnie uzupełniających się regulacji, których celem była poprawa jakości wydawanych przez rzeczoznawców opinii na temat wartości. Przygotowane przez stowarzyszenie Zasady Prowadzenia Wyceny i Kodeks Etyki oraz opracowane przez Fundację Wyceny Zunifikowane Standardy Zawodowego Rzeczoznawcy wyznaczyły ogólne zasady dotyczące działalności rzeczoznawców. Przedstawione w niniejszym artykule Standardy Wyceny Biznesowej ASA ujednoliciły natomiast procedury stosowane w przypadku wyznaczania wartości przedsiębiorstwa. Dzięki temu powstał spójny system regulacji, który z korzyścią zarówno dla rzeczoznawców, jak i ich klientów, doprowadził do podniesienia jakości wyceny przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The American Society of Appraisers, in its Principles of Appraisal Practice and Code of Ethics, and The Appraisal Foundation, in its Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, have established authoritative principles and a code of professional ethics. In order to maintain and enhance the quality of business valuations for the benefit of the business valuation profession and users of business valuations American Society of Appraisers has adopted ASA Business Valuation Standards and Definitions. This article provides outline of the ASA Business Valuation Standards adopted by the American Society of Appraisers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG-Press, Warszawa 1997.
  2. D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw. FRR, Warszawa 1999.
  3. R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, M. Kulczycki: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. TWIGGER, Warszawa 2002.
  4. E. Leet: The History of the American Society of Appraisers. American Society of Appraisers, Washington 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu