BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Współpraca partnerska regionów - wybrane przykłady
Partnership Cooperation of Regions - Chosen Examples
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 570-578
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Współpraca regionalna, Relacje partnerskie, Region, Współpraca
Regional cooperation, Partner relationships, Region, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę współpracy partnerskiej regionów i jej wpływu na ich rozwój. Przedstawiono wybrane przykłady takiej współpracy, która obejmuje różne dziedziny. W obecnych warunkach jest ona pożądana, gdyż przynosi wiele korzyści, m.in. szybszy rozwój, możliwość ubiegania się o środki unijne. Niestety niektóre regiony nadal traktują się jak konkurentów, co utrudnia współpracę na zasadzie partnerskiej.(abstrakt oryginalny)

The paper considers the issues partnership cooperation of region and its impact on their development. Chosen examples of such cooperation, which covers various areas, were presented. The existing of such cooperation is desired in current conditions, as it brings many benefits, among others faster development, possibilities of granting for EU funds. Unfortunately some regions still treat one another as competitors, what makes the partnership cooperation harder.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Kraków 2007.
  2. E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005.
  3. A. Sulejewicz: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania nr 427, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
  4. A. Pluta-Zaremba: Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między podmiotami gospodarczymi. W: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach wejścia do UE). Red. A. Sosnowska. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 97.
  5. J.T. Mentzer, S. Min, Z.G. Zacharia: The nature of interfirm partnering in supply chain management. "Journal of Retailing" 2000, vol. 76, no. 4, s. 550.
  6. P. Cheverton: Zarządzanie kluczowymi klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  7. C. Black, A. Akintoye, E. Fitzgerald: An analysis of success factors and benefits of partnering in construction. "International Journal of Project Management" 2000, no. 18, s. 423.
  8. M. Czeszejko-Sochacka, E. Grzędzińska: Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. PTE, Szczecin 2004, s. 274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu