BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Osoba właściciel-menedżer i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy
The Role of the Owner/Manager in the Intentional Model of Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 484-492, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Enterprise growth, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
W literaturze istnieje wiele teorii mających wyjaśniać wzrost firm. Część z nich odnosi się de facto tylko do firm dużych, część do firm z sektora MSP, inne zaś mają charakter uniwersalny. Wielość tych teorii sugeruje niedwuznacznie, że nie udało się dotąd stworzyć teorii, która byłaby w stanie ująć wszystkie czynniki wzrostu. Znane stwierdzenie Gibba i Davisa1, pomimo upływu czasu, nie traci bynajmniej na aktualności. Jeśli stworzenie takiej ogólnej teorii nie jest możliwe, to nie oznacza to jednak, że nie warto analizować poszczególnych czynników decydujących o wzroście. Ich synteza w ramach ogólnej teorii może nie być możliwa, ale znajomość determinant wzrostu MSP ma duże znaczenie, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. (fragment tekstu)

Among numerous theories of growth, multidimensional/multifactor theories gain greater and greater attention of researchers. One of the important factors influencing growth is the owner/ manager's intention to grow. This multidimensional approach with a particular emphasis on growth intention is used in the intentional model of growth. Some elements of this model had already been tested empirically, but only now it was possible to verify the part of the "owner fingerprint". This verification, presented in the article, was based on the research results of the second edition of the Pomeranian Economic Observatory. The outcomes will be used by the author to develop a logit intention- based model of growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K.G. Smith, J.R. Baum, E.A. Locke, A Multidimensional Model of Venture Growth., "Academy of Management Journal" kwiecień 2001, vol. 44, issue 2, s. 292-303
  2. J.R. Baum, E.A. Locke,The Relationship of Entrepreneurial Traits, Skill, and Motivation to Subsequent Venture Growth, "Journal of Applied Psychology", sierpień 2004, vol. 89, issue 4, s. 587-598.
  3. J. Wasilczuk, K. Zięba, P. Dominiak, Survey on SMEs Growth in the Pomerania Region Phase One: An Intentional Model of Growth, Materiały konferencyjne USASBE, San Antonio, Texas 2008.
  4. F.Delmar, J. Wiklund, The Effect of Small Business Managers' Growth Motivation on Firm Growth: A Longitudinal Study, "Entrepreneurship Theory and Practice", maj 2008, vol. 32, nr 3, s. 437-457.
  5. O.R. Spilling, N.G. Berg, Gender and Small Business Management: The Case of Norway in the 1990s., "International Small Business Journal", styczeń-marzec 2000, vol. 18, issue 2, s. 38-60.
  6. J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu