BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński), Lewandowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie współpracy w procesie kształtowania regionalnego produktu turystycznego
The Importance of the Cooperation While Shaping a Regional Tourism Product
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 520-527
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Rynek regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny
Tourist product, Regional market, Instruments supporting regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W procesie kształtowania produktu obszarowego, obok działań konkurencyjnych, niezbędna jest jednoczesna współpraca wszystkich podmiotów mających wpływ na jego ostateczny kształt, dająca szansę na powstanie jednolitego produktu turystycznego obszaru, który będzie wyróżniał się spośród innych produktów oraz dysponował wyrazistym, pozytywnym wizerunkiem. Celem opracowania jest analiza efektów współpracy podmiotów samorządowych w zakresie kształtowania regionalnego produktu turystycznego na przykładzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.(abstrakt oryginalny)

In the process of shaping the tourism area product, in addition to competitive activities, it is necessary to induce simultaneous efforts of all actors having an impact on its final shape. This enables creation of a unique tourism product area, which will be identified among other products, and have a clear, positive image. The aim of the study is the analysis of the effect of cooperation between municipalities in the field of shaping a regional tourism product using the example of the Cities and Municipalities union of the Parsęta Basin.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Dziedzic: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa 1998.
  2. A. Niezgoda: Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace Habilitacyjne 24. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  3. Gospodarka turystyczna. Red. A Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005.
  5. E. Nawrocka: Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru. W: Markowe produkty turystyczne. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004, s. 364.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu