BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Norek Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Analiza i ocena wybranych aspektów wdrażania informatycznych systemów klasy CRM w małych i średnich przedsiębiorstwach
Analysis and Estimation of Chosen Problems of Implementing CRM Class IT Systems in SME
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 482-490, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
System recentCRM, Systemy informatyczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
RecentCRM system, Computer system, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach informatyczne systemy klasy CRM zdobyły bardzo dużą popularność. Rynek oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem jest od lat uważany za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów IT. Mimo dużego wzrostu zainteresowania informatycznymi systemami klasy CRM, w przedsiębiorstwach sektora MSP ciągle brak wiedzy na temat możliwości ich zastosowania, płynących korzyści z ich wdrożenia oraz ewentualnych barier związanych z tymi rozwiązaniami. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autora. Prezentowane wyniki dotyczą głównie możliwości wykorzystania systemów CRM oraz analizy i korzyści płynących z zastosowania wybranych funkcjonalności.(abstrakt oryginalny)

In recent years CRM class IT systems have become very popular. The market of customer relations management software has been considered as one of the fastest developing segments of IT in years. Although there is a big interest increase of CRM class IT systems among SME sector there is still lack of knowledge for possibilities, benefits and barriers connected with implementing of these systems. The paper presents chosen results of author's research. The presented results mainly concern the possibilities of using CRM systems as well as analysis and benefits from implementing chosen functionalities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. I. Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2005.
  2. J. Dyche: CRM. Relacje z klientami. OnePress, Warszawa 2002.
  3. M. Stanusch: Raport. Wdrożenia CRM w Polsce. Process4E SA, Warszawa 2006.
  4. T. Norek: Prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM. II Konferencja: Informatyka w dobie XXI wieku, Politechnika Radomska, Radom 2008.
  5. D. Buchnowska: CRM. Strategia i technologia. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu