BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zakres, prezentacja i znaczenie wartości niematerialnych w małej firmie
The Range, Presentation And Meaning of Immaterial Values on Small Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 503-511, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Małą firmę definiują różne środowiska, np.: finansiści, rachunkowcy, zarządzający. Dlatego pojawia się wiele określeń, m.in. mała firma, mały przedsiębiorca, mały podatnik. Różnorodność określeń małej jednostki gospodarczej jest związane z tym, że prawie każde środowisko stara się zinterpretować je dla swoich potrzeb. Małą firmę można określić na podstawie mierników ilościowych i jakościowych. Zastosowanie mierników ilościowych jest łatwe w interpretacji małej jednostki gospodarczej i pozwala wyciągnąć wnioski bez większego nakładu pracy, w przeciwieństwie do mierników jakościowych, których interpretacja w niektórych warunkach może być niejednoznaczna. Mierniki ilościowe, czyli wartości progowe dla wybranych cech, pozwalają określić małą firmę, stosownie do ustaw: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o rachunkowości. (fragment tekstu)

Immaterial values are specific position in each firm, also in the small one. Only a part of them is used in the accounting system. It is because of a great part of immaterial values do not fill conditions of balance low. Despite those positions should be observed and analyzed due their influence on the market value of the firm. Immaterial values play specific role in the forming strategy of the firm. Mutual relationship between strategy of the enterprise and immaterial values can be analyzed using balanced scorecard. This one of the method of immaterial values management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bąk, Formy ewidencji podatkowej w małej firmie i jej dylematy [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, T. Kiziukiewicz (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 2. K. Zadrożny, A. Wrzosek, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2006, nr 2, s. 2
 3. K. Safin, Zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 37-41.
 4. K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 35.
 5. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, s. 34
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), T. I, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1157-1201
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Tom II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1208- 1257.
 9. R. Ignatowski, Prawie wszystko o wartości firmy [w:] Ekspert, "Rachunkowość i Finanse" nr 1/1994.
 10. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998, s. 163
 11. A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002, s. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu