BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ubezpieczenie ryzyka osobowego właściciela w mikro i małym przedsiębiorstwie
Insurance of Owner's Personal Risk in Small and Medium Sizes Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 512-519, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko
Market needs, Small business, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sektor mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce. W Unii Europejskiej notuje się aktywność ponad 20 milionów przedsiębiorstw MSP, a ich udział stanowi 99,7% wszystkich działających podmiotów rynkowych, tworzących w przybliżeniu 2/3 wszystkich miejsc pracy1. Przedsiębiorstwa tego sektora charakteryzuje przede wszystkim: elastyczność, osobista sieć kontaktów, możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynkowe, silne zaangażowanie personalne, motywacja i kreatywność współpracowników itp.2 W artykule zamierza się przedstawić charakterystykę ryzyka osobowego właściciela mikro i małego przedsiębiorstwa oraz omówić możliwości asekuracji tegoż ryzyka poprzez system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jak również dobrowolnych produktów emerytalnych (Indywidualne Konta Emerytalne) i ubezpieczeń życiowych. (fragment tekstu)

The article presents the characteristic of risk of personal owner's small and medium sized enterprises. It discus oportunities of insurance of social risk through social security insurance system. In the article were represented solutions for social insurance security in Poland. Characteristic of voluntary saving form in Individual Pension Accounts and life's insurances were also presented. The autor made the scheme of operation proceeding to the extra protection owner's (manager's) insurance and important employees in small and medium sized enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Managment - Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, R. Bernard (red.): Springer, Berlin 2006, s. 65.
  2. A. Gaweł: Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Prace habilitacyjne nr 34, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 30-40.
  3. T. Szumlicz: Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz- Warszawa 2006, s. 217.
  4. W. Muszalski: Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa 2004, s. 12.
  5. A. Grzebieniak: Polski system ubezpieczeń społecznych - zalety i wady, [w:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. T. IV, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2007, s. 97.
  6. M. Małecka: Stan obecny oraz determinanty rozwoju trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, B. Kołosowska (red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 706.
  7. K. Brzozowska, D. Dawidowicz: III filar systemu emerytalnego w Polsce - próba oceny, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych. Historia i perspektywy rozwoju, T. Michalski (red.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 270.
  8. Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, E. Stroński (red.), Poltext, Warszawa 2003, s. 11.
  9. M. Broda: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Wrocław 2006, s. 70.
  10. E. Stroiński: Ubezpieczenie na życie, Wydawnictwo LAM, Warszawa 1996, s. 98-99.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu