BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wpływ suburbanizacji na potencjał dochodowy gmin wiejskich
The Influence of Suburbanization on the Income Potential of Rural Gminas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 171-179, tab., wys., bibliogr. 6 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Dochody gminy, Finanse samorządu terytorialnego, Gmina
Urbanisation, Local revenues, Local government finance, District
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę wpływu zjawiska suburbanizacji na potencjał dochodowy, w tym zwłaszcza na dochody własne oraz subwencję ogólną, gmin podmiejskich. Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie gmin wiejskich sąsiadujących z zespołem miast Lublin-Świdnik, zaliczonych do potencjalnego lubelskiego obszaru metropolitalnego. Okres badań obejmował lata 1995-2007. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of suburbanization, which is typical of the present stage of urbanization processes in Poland, is multidimensional. In literature, it is viewed both positively and negatively. To evaluate the phenomenon of suburbanization in a complex manner, it is also worth considering its influence on the income potential of suburban gminas. This type of analysis, illustrated by examples of rural gminas bordering on the Lublin-Swidnik urban complex is the subject of the author's presentation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański R., 1993, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Miszczuk M.,2001, Identyfikacja czynników różnicujących potencjał finansowy gmin, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 905, s. 67-72.
  3. Miszczuk M., 2002a, Demograficzne uwarunkowania finansów samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] S. Michałowski (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, UMCS, Lublin, s. 289-294.
  4. Miszczuk M., 2002b, Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie się potencjału finansowego gmin (na przykładzie województwa lubelskiego), [w:] 1 Kongres Demograficzny - Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, GUS, US Kielce, s. 200-209.
  5. Parysek J.J., 2008, Suburbanizacja i reurbanizacja - dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 261-285.
  6. Stasiak A., 2004, Przemiany struktur demograficznych i społecznych wsi polskiej po 1946 roku. Wizja przyszłości, Biuletyn KPZK PAN, 213, s. 17-39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu