BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kimla Piotr
Tytuł
Przywary niewolników pańszczyźnianych w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej w relacji Huberta Vautrina
Vices of Serfs in 18th-Century Poland in Hubert Vautrin's Relation
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 1, s. 87-97
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Cudzoziemcy, Historia
Civic society, Foreigners, History
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rzeczpospolita szlachecka była w zasadzie państwem dwóch narodów: szlachty i chłopów. Niniejsze studium będzie się koncentrować na tym drugim "narodzie". Jeden z argumentów na rzecz kierunku analizy to fakt, że zdecydowana większość współczesnych Polaków ma chłopskie korzenie, wobec czego nie jest chyba przesadą stwierdzenie, iż jesteśmy chłopskim społeczeństwem. (fragment tekstu)

This article aims to provide sources of vices of serfs in 18th-century Poland in Hubert Vautrin's L'Observateur en Pologne. Vautrin's comments relating to the Polish countryside have become a subject of analysis because, in spite of the author's deviations from neutrality, he was able to sketch a psychological portrait of serfs. According to Vautrin's relation most negative traits of Polish serfs, such as laziness, passivity, drunkenness, cruelty, greed, jealousy stem from the fact that they are subjected to unlimited, despotic power. Generally speaking, the French Jesuit considers 18th-century Poland as a despotic country of the worst kind. Despotic power is not located in one centre, but separated into several rival aristocratic families and foreign courts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Ronikier, Pamiętniki 1939-1945, Kraków 2001
 2. A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeńki. W kręgu radziwiłłowskiego mecenatu, Poznań 1965
 3. B. Łagowski, Niechciany spadek, www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/bronislaw-lagows-ki-bez-uprzedzen-21. Dostęp: 14 września 2011.
 4. Cudzoziemcy o Polsce, oprac. J. Gintel, t. 2, Kraków 1971
 5. F. Karpiński, Historia mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem, Warszawa 1987
 6. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Hieronim Florian Radziwiłł, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX, Wrocław 1987.
 7. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Marcin Mikołaj Radziwiłł, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXX Wrocław 1987
 8. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985.
 9. J. Tazbir, Prace wybrane, t. 2, Kraków 2000
 10. Juwenalis, Satyra XIII, w. 159-160
 11. Konstytucja 3 maja, oprac. J. Łojek, Lublin 1981
 12. M. Bobrzyński, Karta z dziejów ludu wiejskiego w Polsce, [w:] Szkice i studia historyczne, t. 2, Kraków 1922.
 13. M. J. Nowakowski, Przewodnik miłosierny w drodze najniebezpieczniejszej idących..., Kraków 1747
 14. Monteskiusz, O duchu praw, Kęty 1997, s. 240 (rozdz. XVIII, ks. 3).
 15. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, red. W Zawadzki, t. 1, Warszawa 1963
 16. Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, red. W. Zawadzki, t. 2, Warszawa 1963
 17. S. Koźmian, Rzecz o roku 1863, [w:] Bezkarność. Wybór pism, Kraków 2001
 18. S. Petrycy, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1956
 19. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1, Kraków 1960, s. 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu