BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eberhardt Piotr (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa)
Tytuł
Wyludnianie wsi rosyjskiej
The Depopulation of Russian Rural Areas
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 18, s. 193-208, tab., bibliogr. 17 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Miejsce obszarów wiejskich w zagospodarowaniu przestrzennym = Rural Areas in Spatial Planning
Słowa kluczowe
Proces wyludniania, Procesy demograficzne, Obszary wiejskie
Depopulation process, Demographic process, Rural areas
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest przyczynom, skali wielkościowej i konsekwencjom demograficzno-społecznym wyludniania się wsi rosyjskiej. W pierwszej części przedstawiono sytuację demograficzną wsi rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. W następnych podrozdziałach przedstawiono procesy depopulacyjne, które zachodziły na wsi rosyjskiej w okresie sowieckim. Ostatnia część artykułu dotyczy procesów demograficznych, jakie miały miejsce na terenach wiejskich w Federacji Rosyjskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to reasons, sizes and consequences (demographic, social and economic) of depopulation of Russian rural areas. Till the end of World War I, the population of Russian Empire villages increased rapidly. Simultaneously, agrarian colonization of Siberia and large migration flows took place. After the Bolshevik Revolution, the Soviet authorities started planned industrialization and urbanization of the country. This policy caused shifts of millions of rural inhabitants towards the cities, the policy which was successfully being implemented throughout the whole Soviet period. The rural population was affected also by collectivization of agriculture and repressive Soviet system. The first phase of the rural areas depopulation processes took place in the early 30's. In the next part of the paper, the evaluation of demographic changes in the rural areas between the years 1959-1989 is conducted. The analyses are based on the results of four population censuses (1959, 1970, 1979, 1989). In the analyzed period of 30 years, the population of rural areas decreased from 55,9 m to 39,0 m, that is by about 17 m people. Such large scale of depopulation had significant social and economic consequences. One could observe deformation of demographic structures caused by ageing of rural population. At the same time, process of de-capitalization of rural housing took place, which effected in disappearance of thousands of villages. The demographic regress influenced in negative way productivity of rural economy. Further analysis is devoted to spatial differentiation concerning the aforementioned processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alieksiejev A.I., 1997, Mnogolikaja dierievnia, nasielienije i territorija, Mysi, Moskva.
 2. Alieksiejev A.I., 2000, Evolucja "pierirevorotov" u tierritorialnoj organizacii sielskoj miestnosti v XX v., Izdatielstvo Universitetu Moskovskovo, Moskva.
 3. Alieksiejev A.I., 2001, Sielskoje rassielienije, [w:] Gieografija nasielienija i socjalnaja gieografija 1985-1996, Analitiko-Bibliografieeskij Obzor, Moskva, s. 114-186.
 4. Kultyseva G.A., Chorie v B.S. (red.), 1986, Demografieeskaja situacija i rassielienije nesielienija w sielskoj miestnosti RSFSR, Geogr. ob-wa, Moskva.
 5. Eberhardt P., 2002, Geografia ludności Rosji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Hagerstrand T., 1957, Migrations and area, Lund Stud. Geogr., Ser. B, No 13.
 7. Joffe G.W., 1986, Nieearnoziemie, socjalnaja geografija i chozjajstvo. Znanie, Moskva.
 8. Lorimer F., 1946, The Population of the Soviet Union, History and Prospects, Geneva,
 9. Nieearnoziemie. Diemografiieskijeprocesy, 1977, Naronasielienije, Wyp. 17, Moskva.
 10. Panktarova M.G., 1995, Sielskije żytieli Rossii. Sudby i siemi v XX v, Moskva.
 11. Pohl J., 1932, Vylidnovani venkov v Eechach v obdobi 1850-1930, Praha.
 12. Seville J., 1957, Rural depopulation in England and Wales 1851-1951, London.
 13. Sovriemiennoje sielo, puti razvitia, 1988, Voprosy Gieografii, 132, Moskva.
 14. Sielskaja miestnost. Tierritorialnyje aspekty socjalno-ekonomeeskovo rozwitia, 1983, Ufa.
 15. Sudby rossijskovo kriestijanstva, 1995, Moskva.
 16. Voltz V., 1930, Die ostdeutsche Wirtschaft, Verlag von Julius Beltz, Berlin-Leipzig.
 17. Wites T., 2007, Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu