BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Płynność finansowa przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (na przykładzie uczestników "Rankingu 300")
Financial Liquidity of the Best Agricultural Enterprises in Poland (on the Example of Enterprises Listed in "The Rating of 300")
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, nr 109, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Rolnictwo, Przychody przedsiębiorstw, Analiza statystyczna
Enterprises financial liquidity, Agriculture, Revenues of companies, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sytuacji finansowej oraz płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Badania dotyczyły przedsiębiorstw uczestniczących w "Rankingu 300" organizowanym przez zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego (IERIGŻ-PIB) od połowy lat 90. XX wieku. Na podstawie opublikowanych przez IERIGŻ-PIB danych przygotowano bazę danych, wybierając do badania przedsiębiorstwa z czołówki (50 przedsiębiorstw, co stanowi 17. percentyl) i z końcówki zestawienia (50 przedsiębiorstw, co dało 83. percentyl) "Rankingu 300". Takie badanie ma na celu sprawdzenie czy przedsiębiorstwa z czołówki oraz końcówki zestawienia różnią się w uzyskiwanych wynikach finansowych (w ostatnich latach, w rankingu są usystematyzowane według wskaźnika syntetycznego). Do oceny sytuacji finansowej wybrano poziom przychodów, wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym oraz poziom pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową. Aby ocenić płynność finansową zastosowano wskaźniki płynności bieżącej, płynności szybkiej oraz zdolności do generowania gotówki operacyjnej. Obliczenia wykonano w programie Statistica 10 oraz Excel. (fragment tekstu)

The aim of the study was to assess the financial position and liquidity of the best agricultural enterprises in Poland. The study involved 50 companies from the top and 50 from the end of "The Rating of 300". Quite significant differences in the ratios of current liquidity and fast liquidity were found both between and within the groups of enterprises. Both of the groups of companies were characterized by good financial situation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bereżnicka J., 2011: Poziom kapitału obrotowego a możliwości generowania kapitału finansowego w rodzinnych gospodarstwach rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, Ekonomika Rolnictwa 98(4), 49-55.
  2. Bieniasz A., Gołaś Z., 2006: Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII.
  3. Franc-Dąbrowska J., 2011: Pułapka płynności Keynesa a dylematy oceny płynności przedsiębiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 91.
  4. Mańko S., Sobczyński T., Sas R., 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64.
  5. Paszko D., 2010: Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych, Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, tom 18.
  6. "Ranking 300" za lata 2007-2012, https://www.ierigz.waw.pl/prace-badawcze/ranking-300, (data dostępu: 29.07.2014).
  7. Stefko O., 2011: Zróżnicowanie między płynnością a wypłacalnością polskich producentów ogrodniczych na tle Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 90.
  8. Szafraniec-Siluta E., 2013: Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce - ujęcie porównawcze, Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance 2/2.
  9. Wasilewski M., Gałecka A., 2010: Płynność finansowa gospodarstw rolniczych położonych w województwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 82.
  10. Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., 2011: Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce - ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu