BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Inspekcja kredytowa u mikroprzedsiębiorcy
Credit Inspection at Micro Entrepreneur
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 530-535
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kontrola, Kredyt
Small business, Control, Credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Oprócz analizy wniosku kredytowego i załączników - w przypadku kredytów inwestycyjnych, hipotecznych i innych o znacznej wartości - istnieje bezwzględna potrzeba weryfikacji danych ze stanem faktycznym w miejscu zameldowania lub w siedzibie firmy potencjalnego kredytobiorcy. Nawet najlepsze analizy - przeprowadzone na podstawie nowoczesnych metod naukowych przez profesjonalistów - nie gwarantują bezpieczeństwa, jeżeli nie dokonano bezpośredniej wizytacji u klienta. Jedynie przez osobisty kontakt można potwierdzić, iż zadeklarowany majątek faktycznie istnieje, stwierdzić jego stan. Inspekcja firmy ma szczególne znaczenie wtedy, gdy klient występuje o kredyt do banku po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie. Inspekcja ma na celu ustalenie czy deklarowany przez firmę majątek (aktywa firmy) znajduje się rzeczywiście w jej posiadaniu. Spełnia ona istotną rolę w procesie przygotowania opinii do wniosku klienta o zawarcie określonej transakcji kredytowej. (fragment tekstu)

Inspections in micro firm or a place of entrepreneur's residence is conducted especially when a credit of considerable value has to be given. Thanks to credit inspector's personal contact with businessman applying about credit it is possible to confirm that declared property exists in fact, to affirm its true physical and legal state. The inspection is essential for assurance about reality of information contained in credit application. Range and number of visits as well as their organization should be adapted to bank's needs and character of activity economic subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Wysocki, Poradnik inspektora kredytowego, Twigger SA, Warszawa 1997, s. 56-57.
  2. K. Gigol, Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger SA, Warszawa 2000, s. 37.
  3. A. Rymek, Kredyty - poradnik dla inspektorów, T. 1, Twigger SA, Warszawa 1997, s. 46-47.
  4. N. Arnott, Ustalenie warunków kredytu i kontrola bieżąca, Projekt Bank, Łódź 1993, s. 11.
  5. U. Gawlak, Kredytowanie w Banku Spółdzielczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997, s. 63
  6. Haczyki w umowach o kredyt hipoteczny, [w:] Świat Konsumenta, http://www.bankier.pl, 15.06.2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu