BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (Menedżer i doradca ds. zarządzania jakością)
Tytuł
Praktyczne możliwości zastosowania technik zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach
Anwendungsmöglichkeiten Von Risikomanagementtechniken In Mikro- Und Kleinen Unternehmen
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 543-551, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko, Techniki zarządzania
Small business, Risk, Management techniques
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Problematyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest w porównaniu z zarządzaniem ryzykiem w banku czy zakładzie ubezpieczeń, dla których działania w zakresie zarządzania ryzykiem są konsekwencją regulacji w ramach Basel II i Solvency II, relatywnie nowa. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest nadal jeszcze miękką dziedziną zarządzania, ponieważ nie opiera się na ścisłych wyliczeniach wg ustalonych wzorów. Podjęcie trudu zarządzania ryzykiem prowadzi jednak do zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego a zawarcie informacji o rodzajach ryzyka danego przedsiębiorstwa i sposobach zarządzania nim w sprawozdaniu finansowym stanowi źródło informacji dla potencjalnych inwestorów. W ramach zarządzania ryzykiem można także z jego analizy wyciągnąć wnioski i zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla dalszej działalności. O problemach może świadczyć m.in. spadek płynnych aktywów, wzrost należności, zobowiązań krótkoterminowych, kosztów produkcji lub kosztów operacyjnych. W praktyce działalności gospodarczej mikro- i małych przedsiębiorstw są one nastawione na krótkookresowe zyski i możliwie niskokapitałochłonny rozwój, większość działań to działania operacyjne. Zarządzanie ryzykiem jest pomocne w przełamywaniu tego trendu i wspiera proces rozwoju zorientowany na kontynuowanie działalności gospodarczej w przyszłości. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Während einer gewerblichen Tätigkeit können viele innerbetriebliche Risiken, bedingt z.B. durch die Firmenorganisation, Qualität der Mitarbeiter bzw. außerbetriebliche Risiken, bedingt durch das politische Umfeld, durch Rechtsvorschriften oder Marktsituation auftreten, die Einfluss auf die Fortführung der Unternehmung haben können. In kleinen und Mikrounternehmen kann das Tagesgeschäft so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass es problematisch ist die gegenwärtige sowie künftige Strategie bzw. Ziele festzulegen und sie zu präzisieren. Um die Fortführung der Unternehmung zu sichern, sollte jedoch dieser Aufwand betrieben werden. Nach der Identifizierung der Risiken, die eventuell auftreten könnten, sollte die Wahrscheinlichkeit des Auftretens geschätzt werden sowie eine Aussage bezüglich des Einflusses des Risikos auf die unternehmerische Tätigkeit getroffen werden. Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich in erster Linie mit nicht kostenaufwendigen Risikoidentifizierung- und -erfassungstechniken, die einfach in der Umsetzung und durchführbar ohne spezielle Schulung der Mitarbeiter in Mikro- und kleinen Firmen sind.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Y.Y. Chong, E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 51.
 2. M. Trummer, Eine interdisziplinäre Betrachtung von Risiko mit dem Fokus auf die wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg 2006, s. 11-13
 3. T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008, s. 51- 54.
 4. D. Keitsch, Risikomanagement, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2004, s. 5.
 5. W. Grzywacz, Podstawy mikroekonomii, PTE, Szczecin 2003, s. 142-143.
 6. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008, s. 18 i n.
 7. D. Borner, Der praktische Risk Management-Prozess für KMU, Rüegger Verlag, Zürich 2007, s. 57- 58.
 8. M. Piałucha (red.) Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, T. II, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2004, s. 76.
 9. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008, s. 379.
 10. J. Perenc, Marketing. Sposób myślenia i działania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 315.
 11. Y.Y. Chong, E.M. Brown, op.cit., s. 62-63; S. George, C. Weis, op.cit., s. 31-35
 12. J. Janssen, Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen in KMU´s, Dt. Gesellschaft für Qualität, Frankfurt 2004, s. 16, 58-82
 13. G.F. Kamiske, J.P. Brauer, Qualitätsmanagement von A bis Z, Hanser- Verlag, München 2008, s. 73-79
 14. S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2006, s. 187-190
 15. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, s. 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu