BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miciuła Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwie
Management Risk in Micro Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 552-558, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko, Zarządzanie
Small business, Risk, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ryzyko i niepewność występuje tam, gdzie jest nieznana przyszłość. Występuje ona prawie we wszystkim czego dokonują ludzie i powoduje powstanie potencjalnej korzyści lub straty, których nie da się dokładnie przewidzieć. Artykuł przedstawia ryzyka jakim podlegają organizacje, a ich konsekwencjami mogą byś straty lub zyski finansowe. Każda czynność czy proces biznesowy jest nie tylko narażony na ryzyko, ale może również istotnie wpływać na jego zwiększenie lub zmniejszenie. (fragment tekstu)

The notion of risk with activity of enterprise be connected. Wanting before to administer that is to aim to elimination or it was one should proceed in definite way limitation, which was introduced in article stages. It the method of limitation of risk was introduced was also how diversification, immunization, contracts future and options, swapowe transactions (swap). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E.F. Brigham, Zarządzanie Finansami, Część II, PWE, Warszawa 2000r., s. 107.
  2. A. Adamska, Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 184.
  3. M. Smith, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2000, s. 67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu