BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Czynniki kształtujące efektywność działalności mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych
Determinants of Micro and Small Agriculture Enterprises Efficiency
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 559-566, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rolnictwo w gospodarce rynkowej
Small business, Agriculture in market economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W sektorze agrobiznesu przeważającymi formami działalności są mikro i małe przedsiębiorstwa. Mikro przedsiębiorstwa w badaniach sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) często są pomijane, z uwagi na heterogeniczność tych podmiotów gospodarczych. Odmienność tych jednostek wynika przede wszystkim z zawężonej skali produkcji oraz z ograniczonych możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój działalności. Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podstawowym źródłem kapitału w małych i średnich firmach jest kapitał własny, zatem podejmowane inwestycje w tych jednostkach finansowane są zgromadzonymi zasobami pieniężnymi. Bariera dostępności do kapitału obcego wiąże się ze zróżnicowaną zbiorowością podmiotów MSP zarówno pod względem wielkości, formy organizacyjnej, rodzaju prowadzonej działalności oraz zasobów materialnych. (fragment tekstu)

The elaboration estimates the efficiency of micro and small agriculture enterprises. According to this aim the research deals with multiple stepwise regressions, which covers years 2003 and 2005. The financial net result in micro companies was shaped by operation profits and paid interests, while in small enterprises was determined by operation profit as well and equity capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Alińska, J. Grzywacz, E. Latoszek, M. Proczek, I. Zawiślańska, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 107.
  2. F. Chittenden, G. Hall, P. Hutchinson, Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation, Small Business Economics 8(1), 1996, s. 127.
  3. T. Nguyen, N. Ramachandran, Capital structure in small and medium-sized enterprises - the case of Wietnam, ASEAN Economic Bulletin, vol. 23, no.2, 2006, s. 192-211.
  4. J. Bliski, E. Stawasz, Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 38-40.
  5. M. Mądra, Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 555-557.
  6. D. Stavarek, Cross - Country Analysis of Banking Intermediation Efficiency: A Parametric Approach, in Future of Banking in Czech Republic, School of Business Administration, Karvina 2004, s. 213.
  7. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka - teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu