BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Džavahišvili Nikolaj
Tytuł
Pol'ša i Polâki glazami vydaûŝihsâ gruzinskih deâtelej : s načala XIX veka - do 20-yh godov XX veka
Poland and Poles with Eyes of Outstanding Georgian Activistas : from the Beginning of the 19th Century Up to the Twentieth Years of the 20th Century
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2011, vol. 58, nr 1, s. 75-86, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Naród, Historia, Historia społeczeństw
International relations, Nation, History, Societies history
Kraj/Region
Polska, Gruzja
Poland, Georgia
Abstrakt
Polska i Gruzja, pomimo dużej odległości geograficznej, posiadają długą historię wzajemnych relacji. Z etnolingwistycznego punku widzenia są to kraje znacząco różne. Łączy je natomiast silna potrzeba narodowej wolności i patriotyzm. Dlatego Polska i Polacy zawsze cieszyli się dużą sympatią Gruzinów. Autor artykułu argumentuje tę tezę, przedstawiając obraz Polaka oczami znanych Gruzinów - władców i działaczy politycznych z przełomu XIX i XX wieku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Национальный центр рукописей Грузии, фонд Н, рукопись # 2178.
 2. Царевич Теймураз (Багратиони), Мое путешествие по разным местам Европы, под редакцией С. Иорданишвили, Тбилиси, 1945.
 3. Дарчиашвили Л., Избранное (публицистика, теоретическое исследование, эссе, личныеписьма), под редакцией М. Авалиани, Тбилиси, 2001.
 4. Царевич Иоанн (Багратиони), Поучение в шутках ("Калмасоба"), т. II, под редакцией С. Цаишвили, Тбилиси, 1991.
 5. Ласхишвили Г., Мемуары, под редакцией У. Сидамонидзе, Тбилиси, 1992.
 6. МегрелидзеИ., Воспоминания об Эквтиме Такаишвили. Юбилейный сборник "Святой Эквтиме Такаишвили", составитель И. Тавберидзе, Тбилиси, 2004.
 7. Жордания Н., Мое прошлое (Воспоминания), Тбилиси, 1990.
 8. Кикодзе Г., От зари до полдня. В книге: "Грузинская проза", г. XLI, Тбилиси, 2006.
 9. ДжавахишвилиН., Грузины под флагом Польши (из истории польско-грузинского военнополитического союза), Тбилиси, 1998.
 10. Джавахишвили Н., Незабываемая страница в истории грузино-польских взаимоотношений (1918-1921 гг.). Ежегодник "Грузинская дипломатия", т. IX, Тбилиси, 2002.
 11. Джавахишвили Н., Грузино-польские взаимоотношения (прошлое и современность). Сборник материалов научной конференции "Грузия и мир. Прошлое и современность" (Батуми, 14-15. XI. 2008 г.), Батуми, 2009.
 12. Джавахишвили Н., Григорий I - последний грузинский царь, Тбилиси, 2008.
 13. Джапаридзе Л., Воспоминания, записки, Тбилиси, 2004.
 14. Dżawachiszwili N., Stanowisko gruzińskich deputowanych Dumy Państwowej wobec kwestii polskiej i fińskiej, [w:] Kompromis czy Konfrontacia?, Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego poczatku XX wieku, pod red. D. Tarasiuka, K. Latawca, M. Korzeniowskiego, Lublin 2009.
 15. Dlawachiszwiti N., Polka - żona ostatniego gruzińskiego władcy, [w:] Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych "Kultura i myśl politycznoprawna" (Jurata, 28-31 V 2008 r.), pod. red. A. Sylwestrzaka, D. Szpopera, A. Machnikowskiej i P. Dąbrowskiego, Sopot 2010.
 16. Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией. Архив Главного управления наместника Кавказского (под редакцией А. Берже), т. V, Тифлис, 1873.
 17. Дворянские роды Российской империи. т. III, Князья. Руководители авторского коллектива П. Гребельский и С. Думин, под редакцией С. Думина, Москва, 1996.
 18. Думин С., Гребельский П., Дворянские роды Российской империи, т. IV, Князья Царства Грузинского, под редакцией С. Думина и Ю.Чиковани, Москва, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu