BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Innowacyjne MSP dzięki wykorzystaniu potencjału kobiet i osób starszych - projekt QUICK IGA
Innovative SMEs by Gender and Age - Quick IGA Project
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2013, nr 2, s. 5-15, bibliogr. 10 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Przedsiębiorczość, Kobieta
Female economic activity, Entrepreneurship, Woman
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kwestie aktywności zawodowej osób starszych oraz przedsiębiorczości kobiet. Zagadnienia te zyskują na znaczeniu w kontekście zmian społeczno- -gospodarczych. Opisano także założenia i cele międzynarodowego projektu QUICK IGA realizowanego w ramach Baltic Sea Region Programme 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (abstrakt oryginalny)

The article deals with issues of the elders economic activity and women' entrepreneurship. These questions became more important in the demographic and social changes context. There have been also presented the aims of the international project QUICK IGA, realised as a part of Baltic Sea Region Programme 2007-2013, co-financed by European Regional Development Fund. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aplikacja projektu #73 BSR QUICK IGA.
  2. Bilińska A. i in.: Menadżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce. Warszawa: PWnet, PwC i White&Case 2012.
  3. Dane Głównego Urzędu Statystycznego. http://www.stat.gov.pl [dostęp: 15.12.2012].
  4. Fryca J., Majecka B.: Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie . Gdańsk: PTE 2010.
  5. Kałążna K.: Pozycja kobiet na polskim rynku pracy. Uwarunkowania prawne i rzeczy - wistość , "Środkowoeuropejskie studia polityczne" nr 1/2006, s. 73-91.
  6. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu , Bruksela 3/3/2010, COM(2010)2020 wersja ostateczna.
  7. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 . KPDZ/2012-2014, Warszawa 2012.
  8. Krajowy Program Reform Europa 2020 . Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2011.
  9. Pracuję - rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań . Sopot: PBS DGA 2011.
  10. Sprawozdanie Komisji dla Rady , Parlamentu Europejskiego , Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów , na temat równości kobiet i mężczyzn. Bruksela 14/02/2005, COM(2005) 44 końcowy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu