BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukulak-Dolata Iwona (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Bariery wykorzystania instrumentów wspierania kształcenia pracowników
Barriers to the Use of Instruments that Support Employees' Training
Źródło
Polityka Społeczna, 2013, nr 1 (tematyczny), s. 33-38, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Kształcenie pracowników
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Kształcenie kadr, Kształcenie ustawiczne, Urlop pracowniczy
Human capital, Personnel training, Lifelong learning, Employee leave
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie barier ograniczających korzystanie z instrumentów wspierających proces kształcenia ustawicznego. Analizy przeprowadzone zostały z perspektywy pracodawców i pracowników. W artykule wskazano również propozycje głównych podmiotów rynku pracy dotyczące rozwiązań pozwalających na szersze wykorzystanie w praktyce instrumentów, które zgodnie z pierwotnymi założeniami powinny wspierać rozwój zasobów ludzkich. Interesujące nas dwa instrumenty wsparcia edukacji dorosłych, tj. urlopy szkoleniowe i zwolnienia z całości lub części dnia, mogą mieć zastosowanie zarówno w sytuacji, kiedy pracodawca wyrazi lub nie wyrazi zgody na kształcenie pracownika. (fragment tekstu)

The adults participation in lifelong learning in Poland is at a low level. This situation has been observed for a long time and still remains even though the government use the instruments to promote take up in education processes. Therefore, it is important to identify the reasons and barriers causing that the instruments implemented by the government do not affect sufficiently the development of adults' education. This problem has been addressed in this paper - it has been presented in the context of the opinions of employers and employees. The paper identified the potential solutions, pointed by the labour market stakeholders, that are supposed to promote greater use of instruments supporting the development of human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowski W., Radło M.J. (2010), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, PWN, Warszawa.
  2. Bukowski. M., red. (2010), Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, CRZL, Warszawa.
  3. Górniak J., red. (2012), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP Warszawa.
  4. Kotowska I.E., red. (2012), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza Społeczna 2011, MPiPS, Warszawa.
  5. Kryńska E., red. (2008), Kształcenie ustawiczne pracowników, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  6. Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H. (2008), Zakładowy fundusz szkoleniowy w podmiotach gospodarczych, w: Kształcenie ustawiczne pracowników pod red. E. Kryńskiej, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  7. Kukulak-Dolata I. (2008), Kształcenie w podmiotach gospodarczych - wyniki badań ilościowych, w: Kształcenie ustawiczne pracowników pod red. E. Kryńskiej, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
  9. Szczukocka A., Turek K., Worek B. (2012), Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, PARP, Warszawa, www.bkl.gov.pl [dostęp 27.02.2013].
  10. Training leave. Policies and practice in Europe (2012), Rese-arch Paper No 28, CEDEFOP Luksembourg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu