BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska Jadwiga (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Negocjacje w budowaniu partnerstwa wewnętrznego
Negotiations in Creating Internal Partnership
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 13-20
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Negocjacje, Partnerstwo biznesowe
Negotiations, Business partnership
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono jedno z podejść do negocjacji, traktując je jako narzędzie budowania partnerstwa wewnętrznego. Dzięki kreatywnemu dialogowi i przepływowi informacji o potrzebach oraz oczekiwaniach stron, negocjacje pozwalają na połączenie interesu jednostki z interesem organizacji. Otwierają tym samym drogę do tworzenia relacji partnerskich. Rozważania o partnerstwie wewnętrznym zostały poparte badaniami własnymi.(abstrakt oryginalny)

The paper presents one of the new approaches to the problem of the negotiations as a creating internal partnership. Through the creative dialogue and flow of information about the needs and expectations of both sides, negotiations allow combination of interest of the unit with the interests of the organization. Thus they open the way for the creation of partnerships relations. Considerations about internal partnership were supported by own research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansą konkurencyjności. Red. A. Birski. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008.
 2. E. Kowalczyk: Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 3. B. Pokorska: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 3, s. 24.
 4. A. Stachowicz-Stanusch: Zarządzanie przez wartości - kolejna moda czy gwarancja sukcesu? "Przegląd Organizacji" 2001, nr 7-8, s. 40.
 5. U. Kałążna-Drewińska: Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 6. E. Kowalczyk: Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 7. A. Winch, S. Winch: Negocjacje - jednostka - organizacja - kultura. Difin, Warszawa 2005.
 8. R.A. Rządca: Negocjacje w interesach. PWE, Warszawa 2003.
 9. Cz. Sikorski: Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją. Difin, Warszawa 2004.
 10. Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 11. Z. Chmal: Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym. W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 12. H. Cohen: Wynegocjuj to! Wyd. Helion, Gliwice 2006.
 13. K. Burnett: Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu