BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chlipała Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient
Value for Customer as a Basis of Relationship Building Between Service Company and a Customer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 29-38, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Relacje z klientami, Przedsiębiorstwo usługowe, Potrzeby człowieka, Zachowania klientów, Zachowania konsumenta
Enterprise-customer relationship, Relationships with customers, Service enterprise, Human needs, Customer behaviour, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki wartości dla klienta jako płaszczyzny kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami świadczącymi usługi a konsumentami usług. W tekście podjęto próbę określenia specyfiki wartości dla klienta w usługach. Zaprezentowano wybrane koncepcje zaspokajania potrzeb i podnoszenia satysfakcji konsumentów usług. Przedstawiono wyniki badań własnych wartości dla klienta w usługach świadczonych na rynku turystycznym.(abstrakt oryginalny)

The paper's aim is presenting the problems of value for customers as a basis of relationship among service companies and service customers. The paper is an attempt to determine the specific of value for customers in the services sector. There are some concepts of satisfying customers' needs and increasing customers' satisfaction resented. There are the results of own elaboration on value for customer in on the services rendered on tourism market presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 2. . N. Piercy: Marketing, strategiczna reorientacja firmy. Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2003.
 3. T. Tyszka: Zachowania konsumenckie. W: Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004.
 4. B. Dobiegała-Korona: Wartość dla klienta generatorem wartości przedsiębiorstwa. W: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006.
 5. M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
 6. J. Plichta: Koncepcja wartości dla klienta w handlu detalicznym w kontekście teorii kosztów transakcyjnych. W: Rola handlu w kształtowaniu wartości dla nabywcy. Materiały konferencyjne, Kraków 19-20 kwietnia 2007, s. 66.
 7. A. Aldridge: Rynek. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 8. P. Chlipała: Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw. "Świat Marketingu" czasopismo internetowe, marzec 2006, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974.
 9. Webster: Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value. John Wiley&Sons, New Jersey 2002.
 10. D.A. Aeker, D. McLoughlin: Strategic Market Management, European Edition. John Wiley&Sons, Chichester 2007.
 11. J. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, No. 1, s. 105-106.
 12. Ch. Grönroos: Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition. John Wiley&Sons, Chichester 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu