BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ryzyko reputacyjne w procesach fuzji i przejęć na globalnym rynku bankowym
Reputational Risk in Mergers and Acquisitions on the Global Banking Market
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2015, nr 109, s. 97-106, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Sektor bankowy, Rynek globalny, Wizerunek banku, Ryzyko operacyjne
Mergers and acquisitions, Banking sector, Global market, Bank image, Operational risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prześledzenie źródeł i konsekwencji problemów związanych z ryzykiem reputacyjnym, szczególnie w kontekście drastycznego spadku zaufania do banków na rynku globalnym w okresie pokryzysowym. Artykuł koncentruje się na dużych globalnych instytucjach bankowych, powstałych zazwyczaj w drodze fuzji i przejęć. Jednym z najczęstszych problemów na rynku fuzji jest długookresowa integracja kultury korporacyjnej i zarządzanie ryzykiem reputacji po połączeniu. Fuzje mają też silny wpływ na wzrost kompleksowości struktury organizacyjnej i wynikających z niej problemów z monitorowaniem i oceną banku. Badania europejskiego rynku bankowego w okresie 2003-2008 wykazały, że ryzyko reputacyjne rośnie stosownie do skali i rentowności banku [Fiordelisi i in. 2011]. Toteż bardzo ważnym problemem jest kwestia zarządzania ryzykiem reputacji banku w procesach fuzji i wzrostu. (fragment tekstu)

One of the typical problems in merger and acquisition is the post-merger integration of corporate culture, including the management of reputation risk. This is a relatively new problem, as the reputational risk was not initially included in the Basel Committee recommendations. The post-crisis period brought increased interest in this type of risk. The purpose of this article is therefore to trace the sources of reputational risk and consequences of the problems associated with the negative reputation of the bank, focusing on large global institutions. Numerous empirical examples have shown that reputational risk is more important for large than for small banks, as well as those of smaller capitalization and consequently should be an important factor in consolidation processes. Reputational problems may result in either bankruptcy after the scandal, or long-term loss of customers and business partners, leading to the destruction of the brand and company image. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Banker, 2014: Survey of Bank Reputation 2013, www.americanbanker.com (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 2. Basel Committee On Banking Supervision, 2009: Enhancements to the Basel II Framework, BIS, http://www.bis.org/publ/bcbs157.pdf (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 3. BEHR A., HEID F., 2011: The Success of Bank Mergers Revisited: An Assessment Based on a Matching Strategy, Journal of Empirical Finance January.
 4. BLACKWELL R., BERRY K., 2014: Four Takeaways from JPM's Massive $13B Mortgage Settlement, American Banker, October 20.
 5. CARRETTA A, FARINA V., SCHWIZER P., 2007: M&A and Post Merger Integration in Banking Industry: the Missing Link of Corporate Culture, XVI Tor Vergata Conference on Banking and Finance, Rome, December.
 6. DERMINE J., 2006: European Banking Integration: Don't Put the Cart before the Horse, Financial Markets, Institutions & Instruments 15(2).
 7. DeYOUNG R., EVANOFF D., MOLYNEUX P. 2009: Mergers and Acquisitions of Financial Institutions: A Review of the Post-2000 Literature. Journal of Financial Services Research, 36.
 8. DOCHERTY A., VIORT F., 2014: Better Banking, Wiley, Chichester.
 9. EBA, 2014: Risk Assessment of the European Banking System, June, https://www.eba.europa. eu/documents/10180/556730 (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 10. ECCLES R., NEWQUIST S., SCHATZ R., 2007: Reputation and its Risks, Harvard Business Review, Feb.
 11. The Banker: Top 1000 World Banks, www.thebanker.com (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 12. The Economist, 2006: Thinking Big: A Survey of International Banking, May 20th.
 13. Edelman Trust Barometer 2014, www.edelman.com (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 14. Ernst And Young, 2014: Building a Better Working World, Global Consumer Banking Survey.
 15. FIORDELISI F., MARTELLI D., 2011: Corporate Culture and M&A Results in Banking, March, http://ssrn.com/abstract=1784016 (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 16. FIORDELISI F., SOANA M., SCHWIZER P., 2011: The Determinants of Reputational Risk in the Banking Sector, July, http://ssrn.com/abstract=1895327 (data dostępu: 15.12.2014 r.).
 17. FIORDELISI F., MOLYNEUX P., 2009: Shareholder Value in Banking, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 18. GODDARD J., LIU H., WILSON J., 2014: Entry, Exit and Growth of US Commercial Banks. Working Papers in Responsible Banking & Finance, University of St Andrews, Working Paper 14-006, 2nd Quarter.
 19. GUILLÉN M., TSCHOEGL A., 2008: Building a Global Bank. The Transformation of Banco Santander, Princeton University Press, Princeton.
 20. GUISO L., SAPIENZA P., ZINGALES L., 2006: Does Culture Affect Economic Outcomes? Journal of Economic Perspectives 20.
 21. MASIUKIEWICZ P., 2009: Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, SGH, Warszawa.
 22. McKINSEY 2012: The Triple Transformation: Achieving a Sustainable Business Model. McKinsey Annual Review on the Banking Industry, McKinsey & Company, October.
 23. SCHOENMAKER D., PEEK T., 2014: The State of the Banking Sector in Europe, Working Paper 1102.
 24. PERRY J., De FONTNOUVELLE P., 2005: Measuring Reputational Risk: The Market Reaction to Operational Loss Announcements. Federal Reserve Bank of Boston, October.
 25. SCHOENMAKER D., 2011: The European Banking Landscape after the Crisis. DSF Policy Paper 12, April.
 26. WALTER I., 2013: Reputational Risk and Financial Crisis, [w:] Pinedo M., Walter I.: Global Asset Management, Palgrave Macmillan, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu