BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernik Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Etyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
Ethics in Westpomeranian Small and Medium Size Enterprises` Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 46-53, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Etyka przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Corporate ethics, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Przestrzeganie zasad etyki jest pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo i wpływa na wizerunek podmiotu. Etyka wyznacza normy obowiązujące wszystkich, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono opinie małych i średnich przedsiębiorców w zakresie postrzegania etyki oraz rozumienia istoty zachowań etycznych w biznesie. Z przedstawionej analizy wynika, iż przedsiębiorcy nie zawsze reprezentują rynkowo pożądaną dojrzałość moralną.(abstrakt oryginalny)

Obeying ethic standards is affirmatively assessed by society and influences the image of an enterprise. Ethic sets norms obligatory for everybody, thus the paper presents opinions of small and medium size entrepreneurs in the scope of obeying ethics and understanding the essence of ethic behavior in business. The presented analysis indicates that entrepreneurs do not always represent moral maturity needed in market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy. W: Czynniki wzrostu gospodarczego. Red. M. Haffer, W. Karaszewski. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 360-362.
 2. I. Świątek-Barylska: Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. W: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 226-228.
 3. H.S. Harung, T. Dahl: Increased productivity and quality through management by values: a case study of Manpower Scandinavia. "The TQM Magazine" 1995, nr 2, s. 13-22.
 4. S.L. Dolan, S. Garcia: Managing by values: Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century. "Journal of Management Development" 2002, nr 2, s. 101-117.
 5. J. Hołówka: Etyka w działaniu. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
 6. A. Lewicka-Strzałecka: Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1997, s. 60-61.
 7. A. Carr: Is business bluffing ethical? "Harvard Business Review" 1968, nr 46, s. 143-153.
 8. M. Friedman: The social responsibility of business is to increase its profits. "The New York Times Magazine" 13.09.1970.
 9. S. Wieseneder: Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image. Wyd. Best Press, Warszawa 2008.
 10. W. Budzyński: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Wyd. Poltext, Warszawa 2008.
 11. S. Harrison: Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 12. W. Gasparski: Etyka biznesu - szkice do portretu. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1997.
 13. T. Loughran, B. McDonald, H. Yun: A Wolf in Sheep's Clothing: The Use of Ethics-Related Terms in 10-K Reports. "Journal of Business Ethics" 2009, nr 5, 39-49.
 14. R.A. Howard: Business ethics: tell the truth. "Journal of Management Development" 1992, nr 4, s. 4-10.
 15. P. Brzustewicz: Zasada odpowiedzialności jako fundament etyki menedżera. "Pieniądze i Więź" 2008, nr 2, s. 9-16.
 16. G. Krzyminiewska: Etyka biznesu wobec praktyki gospodarki rynkowej. W: Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Ogonowska. PWE, Warszawa 2000, s. 108-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu