BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Aleksander (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Wybrane modyfikacje mieszanki marketingowej w marketingu relacyjnym
Chosen Modifications of the Marketing-Mix in the Relationship Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 79-83, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing relacji
Relationship marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tradycyjne instrumenty marketingowe, czyli mieszanka marketingu 4P są dostosowane do marketingu transakcyjnego. Obecnie, w dobie marketingu strategicznego i rozwoju koncepcji relacyjnych wymagają one modyfikacji. W artykule przedstawiono wybrane, najważniejsze kierunki tych zmian.(abstrakt oryginalny)

Traditional marketing instruments, the marketing 4Ps, are designed for the transactional marketing. Today, in the era of strategic marketing and the development of relationship concepts, they should be revised. The paper presents selected, most important directions of this revisions.(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Gregor, M. Stawiszyński: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002.
 2. J. McCarthy: Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, 1981.
 3. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. T. Kasprzak: Biznes i technologie informacyjne - perspektywa integracji strategicznej. Nowy Dziennik, Warszawa 2003.
 5. I. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 6. R. Lauternborn: New Marketing Litany. Four P's Passe; C-Words Take Over. "Advertising Age" 1990, nr 10.
 7. Ph. Kotler: Marketing. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 8. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1991.
 9. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003.
 10. System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie. Red. A. Nowicki. PWE, Warszawa 2005.
 11. D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the Interactive Age. Piatkus, London 1997.
 12. E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. A. Afuah, C. Tucci: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu