BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczachowski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Marketing partnerski - prawdy i mity
Partnership Marketing - Truths and Myths
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 103-111
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Marketing partnerski
Partnership marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Panuje wiele nieporozumień co do rozumienia dwóch zbliżonych do siebie, lecz nie identycznych koncepcji (orientacji): marketingu relacyjnego i marketingu partnerskiego. Autor proponuje pewne rozumienie sensu obu tych koncepcji, zwracając uwagę zwłaszcza na mity dotyczące partnerstwa marketingu partnerskiego jako tożsamego marketingowi relacyjnemu. Według niego, marketing partnerski należy wyłącznie rozumieć jako najwyższą formę marketingu relacyjnego (partnerstwo jest bowiem najwyższym szczeblem drabiny lojalności klienta). Wszelkie stwierdzenia, z których wynika tożsamość obu rodzajów marketingu są bardzo dyskusyjne i zdaniem autora fałszywe.(abstrakt oryginalny)

There is a serious misunderstanding about two similar but not identical marketing concepts (orientations): relationship marketing and partnership marketing. The author of the paper proposes some understanding of these two options, paying attention particularly to myths about partnership and partnership marketing as identical with relations and relationship marketing. In author's opinion partnership marketing may be only understood as the highest form of relationship marketing (as partnership is the highest rung of the ladder of customer loyalty). All statements from which results the identity of relationship marketing and partnership marketing are questionable and according to author wrong.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Levitt: After the Sale is Over. "Harvard Business Review" September- October 1983, no. 61.
  2. B.B. Jackson: Build Customer Relationship that Last. "Harvard Business Review" November-December 1983.
  3. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann 1996.
  4. Advances in Relationship Marketing. Red. A. Payne. Kogan Page 1995.
  5. M. D. Johnson, F. Selnes: Customer Portfolio Management: Towards a Dynamic Theory of Exchange Relationships. ,,Journal of Marketing" 2004, April, vol. 68, s. 1-17.
  6. D. A. Butler: Niezatapialny. Pełna historia RMS Titanic. Wydawnictwo Magnum sp. z o.o. Warszawa 1998, s. 20.
  7. R. Venkatesan, V. Kumar: A Customer Lifetime Value Framework for Customer Selection and Resource Allocation Strategy. ,,Journal of Marketing" 2004, October, vol. 68, s. 106-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu