BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Partnerstwo intraorganizacyjne przejawem przedsiębiorczości wewnętrznej
Intraorganizational Partnership as a Result of an Intra-Corporate Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 121-129
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość wewnętrzna, Relacje partnerskie
Intrapreneurship, Partner relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie, w oparciu o badania teoretyczne, koncentruje się na koncepcji partnerstwa intraorganizacyjnego i przedsiębiorczości wewnętrznej. W artykule przedstawiono istotę relacji partnerskich w organizacji. Autorzy podkreślają, iż ta forma partnerstwa będąca przejawem przedsiębiorczości wewnętrznej, może znacząco przyczynić się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This paper presents, basing on theoretical studies, some issues on intraorganizational partnership and intra-corporate entrepreneurship conception. The paper also presents the essence of partnership relations in organization. The authors indicate that this form of partnership as a result of an intra-corporate entrepreneurship may seriously stimulate the increase of enterprises competitiveness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2004.
 2. M. Crozier: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993.
 3. J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999.
 4. M. Laszuk: Przedsiębiorczość wewnętrzna. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4, s. 20.
 5. Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Red. B. Piasecki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 6. C. Barrow: The Essence of Small Business. Prentice Hall, New York 1993.
 7. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby. Część I. Red. H. Bieniok. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 8. Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana. Red. M. Aluchna, P. Płoszajski. Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 9. P.F. Drucker: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wyd. "Studio Emka", Warszawa 2004.
 10. J. Lichtarski, M. Karaś: Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia. Red. K. Jaremczuk. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003, s. 18.
 11. B. Wawrzyniak: Projektowanie strategicznej polityki personalnej w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska. Poltext, Warszawa 2001, s. 58.
 12. H. Jagoda: Narzędzia wspierania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Red. K. Jaremczuk. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 110.
 13. J. Penc: Przedsiębiorczość firm. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 1, s. 27.
 14. T. Chappell: Dusza biznesu. Wyd. Studio Emka, Warszawa 1998.
 15. T. Gruszecki: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wyd. CEDOR, Warszawa 1994.
 16. H. Czarniawski: Współdziałanie potrzeba czasu. Norbertinum, Lublin 2002.
 17. S. Lermer: Miłość i strach. Siedem zasad udanego partnerstwa. GWP, Gdańsk 1995.
 18. A.M. Kozińska: Integracja pracowników w organizacji partnerskiej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002, s. 269.
 19. B. Tarczydło: Łańcuch partnerstwa w zarządzaniu relacjami z kooperantami. "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" 2003, tom 48, zeszyt 4, s. 1257.
 20. E. Głuszek: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 21. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 22. G. Broniewska: Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 7-8, s. 55.
 23. K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 24. I.H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001.
 25. G. Broniewska: Identyfikacja i zaspakajanie potrzeb klienta wewnętrznego. "Problemy Jakości" 2000, nr 3, s. 10.
 26. E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 27. J. Penc: Zarządzanie oparte na wiedzy. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu