BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rawski Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Możliwości oceny relacji metodą refleksji strategicznej
Strategic Reflections Methodology Applicability in Evaluation of Relations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 140-148, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Komunikowanie przedsiębiorstwo-otoczenie, Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise-customer relationship, Communication company-environment, Enterprise environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyjmując konieczność uwzględnienia relacji w postępowaniu rynkowym przedsiębiorstw zorientowanych marketingowo, problemem do rozwiązania jest badanie charakteru oraz poziomu związków, a także ich wpływu na realizację funkcji marketingu w przedsiębiorstwie. Brak jest ugruntowanych narzędzi pozwalających na syntetyczną ich ocenę. Autor w publikacji zwrócił uwagę na wykorzystanie metody refleksji strategicznej do badania i syntetycznej oceny oraz możliwości kształtowania relacji przedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia.(abstrakt oryginalny)

The research on the features and level of relations and its influence on marketing in enterprises are an important problem for marketing oriented companies. There are no solid tools that allow estimating the relations in a synthetic way. The author of the paper takes into consideration the opportunity to adapt strategic reflections methodology for examination and synthetic estimation of relations between enterprises and subjects from their environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Rogoziński: Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 2. A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1997.
 3. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 4. K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 5. Z. Martyniak: Metoda refleksji strategicznej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1990, nr 4-6, s. 8.
 6. Z. Martyniak: Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod. Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997.
 7. M. Rawski: Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7, s. 6-8.
 8. K. Obłój: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 9. M. Rawski: Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3, s. 17-25.
 10. P. Hadrian, M. Rawski: Własności różnych technik metody refleksji strategicznej - analiza porównawcza. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 2, s. 4-9.
 11. Z. Pierścionek: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 12. G.J. Hooley, J.A. Saunders, N.F. Piercy: Marketing strategy &competitive positioning. Prentice Hall Europe, London 1998.
 13. R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 14. M. Szymura-Tyc: zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2001, nr 5, s. 7-13.
 15. A. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relantionship marketing. Butterworth Heinemann Ltd., Oxford 1994.
 16. M. Nowak: Controling działalności marketingowej. PWE, Warszawa 2007.
 17. Podręcznik marketingu. Red. M.J. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu