BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saniuk Anna (Uniwersytet Zielonogórski), Saniuk Sebastian (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw
Cash Flow in Verification of Production Orders in Small and Mikro-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 34, s. 573-580, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2009
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Produkcja, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial liquidity, Production, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Silna konkurencja na rynku powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą dostosować się do stale rosnących wymagań klientów. Dla przedsiębiorstw przemysłowych oznacza to poprawę jakości produkowanych wyrobów, a jednocześnie skracanie terminów i zmniejszanie kosztów realizacji zleceń produkcyjnych. W sektorze małych i mikro przedsiębiorstw wytwarzających wyroby wyłącznie na podstawie zleceń produkcyjnych często dochodzi do przekraczania terminów realizacji zleceń oraz przyjmowania zleceń po cenie nie zapewniającej zwrotu kosztów. Zatem problem tego typu przedsiębiorstw polega głównie na błędnym lub niedokładnym szacowaniu kosztów i określaniu terminów realizacji poszczególnych zleceń. W tych przedsiębiorstwach istnieje duże ryzyko utraty płynności, gdyż w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami możliwości pozyskiwania kapitału są dużo mniejsze1. Potrzeba korzystania ze źródeł zewnętrznych wiąże się ze zwiększeniem realnych kosztów realizacji zleceń produkcyjnych. Zatem szczególnie małe i mikro przedsiębiorstwa powinny bardzo dokładnie planować produkcję również analizując zmiany w przepływie środków pieniężnych jeszcze przed negocjacją warunków umowy z klientem. (fragment tekstu)

In this paper the new approach to the finance management is proposed. This approach consists in dynamic checking of cash flow. It means to check a cash flow in every day of planned horizon of time. The presented method enables checking of possibility production order execution in production systems of industrial enterprises. The proposed verification of production order allows to obtain information, which is necessary to conduct negotiations with customers about deadline of production order execution, price and terms of payments. The proposed proceeding can be used in small and micro-sized enterprises, which must pay a special attention to cash flow; for example they execute cost-absorbing products or they find in a difficult financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008
 2. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001
 3. J. Adamczyk, Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 4. M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 5. G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2005.
 6. L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydanie Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 7. A. Saniuk, Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe [w:] Narzędzia informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, R. Stryjski, S. Saniuk (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 65-90.
 8. A. Saniuk, Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu podejmowania decyzji [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, zastosowania, J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, s. 175-184.
 9. R. Piechota, Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005
 10. J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. J. Engelhardt, M. Kiba-Janik (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów 2007, s. 48-55
 12. A. Saniuk, System szacowania kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, innowacja, J. Mutwil, J. Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 145-158.
 13. A. Saniuk, Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu podejmowania decyzji [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, zastosowania J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, s. 175-184
 14. A. Saniuk, S. Saniuk, System of production order verification in application to service of customer, Applied Computer Science 2005, Vol. 1, no. 1, s. 133-140.
 15. A. Saniuk, S. Saniuk, Finansowe ograniczenia w doborze zleceń produkcyjnych [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach: efektywność controllingu wspomaganego komputerowo, P. D. Kluge, P. Kużdowicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 227-236
 16. A. Saniuk, S. Saniuk, SWZ (System Weryfikacji Zleceń) [w:] Systemy wspomagania inżynierii zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 63-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu