BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wanat Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Mikołajczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Heurystyka optymizmu w postrzeganiu konkurencji
Optimist Heuristic in Perceiving Competition
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 41, s. 165-171, rys.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu
Słowa kluczowe
Konkurencja
Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadmierny optymizm przejawia się w przecenianiu własnych, w stosunku do obiektywnych, szans na sukces. W badaniu przeprowadzonym wśród kupców starano się określić, czy optymizm występuje w przypadku pojawienia się konkurenta - centrum handlowego. Zgodnie z oczekiwaniami kupcy za bardziej prawdopodobne uznawali, że pojawienie się centrum handlowego spowoduje likwidację wielu innych sklepów niż ich własnej jednostki handlowej.(abstrakt oryginalny)

The excessive optimism means overestimating own chances for success comparing to the objective situation. The research conducted among the merchants aimed to determine whether they show optimism in the case of new competitor entry to the market - a mall. According to the expectations merchants believed that the most probable outcome of the appearing of a mall would be the liquidation of other shops and not their own.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1988.
  2. S. Plous: The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill, 1993.
  3. S.P. Robbins: Skuteczne podejmowanie decyzji. PWE, Warszawa 2005.^6 D.G. Myers: Intuicja. Jej siła i słabość. Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004.
  4. N. Weinstein, W. Klein: Resistance of personal risk perceptions to debiasing intervenstions. W: Heuristic and Biases. The Psychology of Intuitive Judgment. Red. T. Gilovitch, D. Griffin, D. Kahneman. Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 313-333.
  5. T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz: Racjonalność decyzji. PWE, Warszawa 2001.
  6. Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004.
  7. D. Armor, S. Taylor: When predictions fail: The dilemma of unrealistic optimism. W: Heuristic and Biases. The Psychology of Intuitive Judgment. Red. T. Gilovitch, D. Griffin, D. Kahneman. Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 336.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu